Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|

Dalia Krunglevičienė

Mokytoja metodininkė
Koncertmeisterė

Credo – Viskas išeina į gerą mylintiems Dievą.

1989-1994 m. Lietuvos muzikos akademijoje Kauno fakultete studijavau fortepijono specialybę pas profesorę B. Vainiūnaitę, po studijų suteikta koncertmeisterės, kamerinio ansamblio artistės ir pedagogės kvalifikacija.

1994 m. baigusi studijas pradėjau dirbti Lietuvos muzikos akademijoje Kauno fakultete koncertmeistere (vokalo, chorinio dirigavimo, styginių ir pučiamųjų katedrose).

2001 m. suteikta aukščiausia koncertmeisterės kategorija. Nuo 2011 m. tęsiu darbą Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijoje, vyriausios koncertmeisterės pareigose. Darbo stažas – 22metai.

Kauno Sakralinės muzikos mokykloje koncertmeistere dirbu nuo 2001 m. 2014 m. suteikta koncertmeisterės metodininkės kvalifikacinė kategorija.

Aktyviai dalyvauju kultūrinių renginių veikloje: įvairūs festivaliai, konkursai, koncertai Lietuvoje ir užsienyje.

Laisvalaikiu mėgstu skaityti knygas, lankausi įvairiuose kultūriniuose renginiuose, spektakliuose, klasikinės muzikos koncertuose.