Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|

Ayda Kugevičienė

Vyr. mokytoja
Fortepijonas, koncertmeisterė

Credo – Chore giedantys vaikai, tai kaip Dievo pranašai.

1990 m. Vilniaus Muzikos Akademijoje (šiuo metu – Lietuvos muzikos ir teatro akademija) baigiau

M. Rubackytės specialybės klasę, fortepijono specialybę. Muzikinio pedagoginio darbo patirtis – 28 metai.

Labai domiuosi vargonais ir jais groju.