Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|

Komisijos nariai

Tomas Ladiga

TOMAS LADIGA

1991 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją (dabar LMTA) solinį dainavimą.

Dalyvavo Zalcburgo (Austrija) vasaros akademijoje "Mozarteum".

Nuo 1991 m. iki 2020 m. Kauno valstybinio muzikinio teatro solistas.

KVMT  sukūrė virš 70 vaidmenų operose, operetėse, miuzikluose, spektakliuose vaikams.

Lietuvoje ir užsienyje dainavo boso solo partijas kantatose, oratorijose, mišiose, requiem.

Dalyvavo ir dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose muzikos ir meno festivaliuose su įvairiomis muzikinėmis programomis.

Nuo 1993 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kauno fakulteto dėstytojas.

Nuo 2010 m. – Kauno VDU Muzikos akademijos Dainavimo katedros vedėjas.

Nuo 2011 m. – profesorius.

Nuo 2020 m. – Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ direktorius.

TOMAS LADIGA

Graduated from the Lithuanian State Conservatoire (now LMTA) in 1991, majoring in solo singing.

Participated in the Mozarteum Summer Academy in Salzburg (Austria).

From 1991 to 2020 he was a soloist at Kaunas State Music Theatre.

He has created over 70 roles in operas, operettas, musicals and children's performances for KVMT.

In Lithuania and abroad he has sung bass solo parts in cantatas, oratorios, masses and requiems.

He has participated and participates in national and international music and art festivals with various musical programmes.

Since 1993 he has been a lecturer at the Kaunas Faculty of the Lithuanian Academy of Music and Theatre.

Since 2010 - Head of the Department of Singing at Kaunas Academy of Music, Kaunas VMU.

Since 2011 - Professor.

Since 2020 - Director of Kaunas Boys' Choir Singing School "Varpelis".