Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel.  +370 687 26208

|

Aurelija Helmienė

Credo - Net ir beviltiškoje situacijoje reikia turėti vilties.

Gimiau 1971 m. Utenos rajone Kaniūkų kaime. Baigusi Utenos 2-ąją vidurinę mokyklą (dabar Rapolo Šaltenio progimnazija), įstojau mokytis į Kauno katalikų teologijos fakulteto aukštesniąją neakivaizdinę mokyklą ir iš karto pradėjau dirbti Utenos 2-ojoje vidurinėje mokykloje bibliotekos vedėja ir tikybos mokytoja.

1995 m. įgijau vidurinių mokyklų tikybos ir etikos mokytojo kvalifikaciją.

2000 m. baigiau Kauno Vytauto Didžiojo universitetą ir įgijau katalikų teologijos bakalaurą ir filosofijos gretutinę specialybę.

2003 m. pradėjau dirbti Kauno Radvilėnų vidurinėje mokykloje (dabar Jono Žemaičio- Vytauto mokykla daugiafunkcis centras) tikybos bei etikos mokytoja, o nuo 2004 m. iki 2017 m. toje pačioje mokykloje dirbau direktorės pavaduotoja ugdymui ir tikybos bei etikos mokytoja.

2007 m. Kauno Vytauto Didžiojo universitete baigiau ugdymo organizavimo studijų programą ir įgijau edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį.

2015 m. įgijau trečiąją vadybos kvalifikacinę kategoriją.

Nuo 2017 metų dirbau šv. Mato gimnazijoje direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Turiu 18 metų pedagoginio darbo  ir 14 metų švietimo vadybos patirtį.

Puikiai sekasi bendrauti su žmonėmis. Nebijau iššūkių ir naujovių. Esu reikli sau ir kitiems.