Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|
Skelbimai ir NAujienos
Pasiruošimas mokslo metams: informacija pedagogams

Rugpjūčio 23-24 d. EDUKACINĖ-PAŽINTINĖ STOVYKLA MOKYKLOS PEDAGOGAMS GURONYSE

P R O G R A M A

• Pirmoji diena:
– 17 val. renkamės Guronyse: įsikūrimas
– 18 val. šv. Mišios Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje
– 19 val. konferencija apie Palaimintąjį arkiv. T. Matulionį, pranešėjas mons. teol. dr. Algirdas Jurevičius

– Vakaro programa Guronyse:
moksleivių vasaros stovyklų pristatymas bei mokytojų vasaros atostogų įspūdžiai (12-24 skaidrės arba daugiau)

• Antroji diena
– 8.30 val. Ryto malda (Švč. Sakramento adoracija)
– 9 val. pusryčiai
– 10 val. I-oji konferencija „Sakralioji muzika liturgijoje - aktualijos, situacija Lietuvoje“, pranešėja mgr. Vita Liaudanskaitė - Vaitkevičienė
– 11.30 val. kava
– 11.45 val. II-oji konferencija „Muzikos sakralumas, sakralumo pajautimas ir jo gimimas muzikoje“, pranešėjas komp. Algirdas Martinaitis
– 13 val. pietūs
– Edukacinės-pažintinės stovyklos aptarimas ir uždarymas

A T M I N T I N Ė:

Mieli mokytojai, į stovyklą galite pasikviesti ir savo šeimos narius.
Su savimi prašome pasiimti patalynės užvalkalus, rankšluostį ir šlepetes.
Maitinimas ir apgyvendinimas organizuojamas Guronių seserų vienuolių rūpesčiu, bus galimybė gyventi po vieną kambaryje, už visas išlaidas prašoma 20 eurų auka.

Adresas:
Eucharistinio Jėzaus seserys
Kard. V. Sladkevičiaus tėviškė
Guronių kaimas, Žaslių seniūnija
T-56419 Kaišiadorių raj.

Kaip atvykti

Rugpjūčio 30 d. 15 val. MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDIS

Stovyklos nuotraukos

No items found.