Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Skelbimai ir NAujienos
Mokyklos atstovai dalyvavo sakraliosios muzikos konferencijoje „Muzika ir Bažnyčia” Vatikane

Kovo 2-4 d. Kauno sakralinės muzikos mokyklos direktorius kun. dr. Vilius Sikorskas ir choro „Cantore David“ grupės Pueri II choro vadovas Žilvinas Tarvydas Italijoje, Vatikane, dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Muzika ir Bažnyčia: kultas ir kultūra, 50 metų nuo Instrukcijos  Musicam Sacram“ („Musica e Chiesa: culto e cultura a 50 anni dalla Musicam Sacram“), kurią organizavo Popiežiškoji kultūros taryba ir Katalikiškojo ugdymo kongregacija. Mokyklos direktorius šiame renginyje atstovavo ne tik Kauno sakralinės muzikos mokyklai, bet ir Lietuvos Vyskupų Konferencijai.

Konferencijos metu metu pranešimus skaitė prelegentai iš įvairių pasaulio šalių: Italijos, Ispanijos, Prancūzijos, Portugalijos, Vokietijos, Libano, Kubos ir kt.

Kovo 2 d. visi konferencijos dalyviai buvo sukviesti Vakarinei liturginei valandai į Vatikano Siksto koplyčią (Cappella Sistina). Liturgiją animavo Siksto koplyčios choras.

Kovo 3 d. rytą konferencijos dalyviai rinkosi į Šv. Mišias Šv. Petro bazilikoje, kuriose giedojo Popiežiaus teisių Sakraliosios muzikos instituto (Pontificio Istituto di Musica Sacra) choras. Šiame institute savo studijas baigęs ir chore giedojęs yra ir mokyklos direktorius, gerbiamas kun. Vilius Sikorskas. 

Paskutinę konferencijos dieną, kovo 4 d., Klemenso VIII audiencijų salėje Vatikane sakralinės muzikos pasaulio atstovus prėmė popiežius Pranciškus. Kreipdamasis į konferencijos dalyvius popiežius akcentavo, kad konferencijos ekumeninės ir tarpdisciplininės perspektyvos šviesoje siekė pagilinti santykį tarp sakralinės muzikos ir šiuolaikinės kultūros, tarp krikščionių bendruomenių muzikinio repertuaro ir vyraujančių muzikinių tendencijų. Pasak Šventojo Tėvo, Bažnyčiai iškyla dviguba misija. Viena vertus, saugoti ir puoselėti turtingą ir įvairialypį praeities paveldą, naudojant jį harmoningai su dabartimi ir vengiant nostalgiškos ar „archeologinės“ vizijos. Kita vertus, būtina stengtis pilnai „įkultūrinti“ sakralinę muziką ir liturginį giedojimą į dabarties menines ir muzikines formas. Tai yra įkūnyti ir išversti Dievo Žodį į giesmes, garsus, dermes, kurios suvirpina mūsų amžininkų širdį, sukurdamos ir tikėjimui palankų emocinį klimatą, padedantį pilnai dalyvauti slėpinyje, kurį švenčiame (Vatikano radijas).

Vilius Sikorskas, Žilvinas Tarvydas susitikime su Popiežiumi Pranciškumi, 2017-03-04, Vatikanas
Popiežiaus audiencija
Vilius Sikorskas drauge su konferencijos organizatoriumi, Jo Eminencija kardinolu Gianfranco Ravasi
Žilvinas Tarvydas drauge su konferencijos organizatoriumi, Jo Eminencija kardinolu Gianfranco Ravasi

Šv. Mišios šv. Petro bazilikoje

Vilius Sikorskas drauge su Laterano bazilikos didžiuoju maestro, kompozitoriumi Marco Frisina
Vilius Sikorskas su studijų laikų draugais iš Romos
‍Vilius Sikorskas su studijų laikų draugais iš Romos

No items found.