Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Tel. (8 37) 425 741 

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Raštinės darbo laikas: darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8 iki 21 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Skelbimai ir NAujienos
Kauno miesto švietimo įstaigų mokslo metų užbaigos, padėkos šv. Mišios

2017 m. birželio 1 d. 12 val. Kauno miesto abiturientai rinkosi į mokslo metų užbaigimo-padėkos šv. Mišias Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje.

Šv. Mišias kartu su Jo Ekscelencija Kauno arkivyskupu metropolitu Lionginu Virbalu SJ aukojo šv. Mato gimnazijos direktorius kun. Rytis Baltrušaitis ir Kauno sakralinės muzikos mokyklos direktorius kun. Vilius Sikorskas.

Kauno miesto savivaldybės Švietimo skyriaus pakvietimu giedojo Kauno sakralinės muzikos mokyklos jungtinis choras „Cantores David”.

No items found.