Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Šventinis sakralinės muzikos koncertas Pažaislio vienuolyne: minint Lietuvos ortodoksų metropolijos 700 metų jubiliejų

LIETUVOS ORTODOKSŲ METROPOLIJAI - 700 METŲ

Ortodoksų Bažnyčia ir arkivyskupijaLietuvoje 2017 metais mini 700 metų jubiliejų – LDK Didžiojo kunigaikščioGedimino rūpesčiu 1317 m. įkurta Lietuvos ortodoksų metropolija.

Ta proga Pažaisliovienuolyne rugsėjo 30 d., šeštadienį, buvo aukojamos šv. Mišios, vykoiškilmingas sakralinės muzikos koncertas.

Kaunosakralinės muzikos mokyklos jungtinis choras „Cantores David“ (vad. MindaugasRadzevičius) atliko senąsias romėniškos tradicijos grigališkojo choralo giesmes,Vilniaus Šventosios Dvasios vienuolyno šventinis choras (vad. TatjanaSkovorodko) giedojo ortodoksų liturgines bei moderniųjų laikų kompozitoriųgiesmes. Chorams pritarė Lietuvos nacionalinės premijos laureatas Čiurlioniokvartetas.

Renginį vedė Kaunosakralinės muzikos mokyklos direktorius kun. dr. Vilius Sikorskas ir protojerėjus (arkikunigas)VitalijusMockus.