Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Tel. (8 37) 425 741 

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Raštinės darbo laikas: darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8 iki 21 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Šventinis sakralinės muzikos koncertas Pažaislio vienuolyne: minint Lietuvos ortodoksų metropolijos 700 metų jubiliejų

LIETUVOS ORTODOKSŲ METROPOLIJAI - 700 METŲ

Ortodoksų Bažnyčia ir arkivyskupijaLietuvoje 2017 metais mini 700 metų jubiliejų – LDK Didžiojo kunigaikščioGedimino rūpesčiu 1317 m. įkurta Lietuvos ortodoksų metropolija.

Ta proga Pažaisliovienuolyne rugsėjo 30 d., šeštadienį, buvo aukojamos šv. Mišios, vykoiškilmingas sakralinės muzikos koncertas.

Kaunosakralinės muzikos mokyklos jungtinis choras „Cantores David“ (vad. MindaugasRadzevičius) atliko senąsias romėniškos tradicijos grigališkojo choralo giesmes,Vilniaus Šventosios Dvasios vienuolyno šventinis choras (vad. TatjanaSkovorodko) giedojo ortodoksų liturgines bei moderniųjų laikų kompozitoriųgiesmes. Chorams pritarė Lietuvos nacionalinės premijos laureatas Čiurlioniokvartetas.

Renginį vedė Kaunosakralinės muzikos mokyklos direktorius kun. dr. Vilius Sikorskas ir protojerėjus (arkikunigas)VitalijusMockus.