Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Šv. Cecilijos, muzikos globėjos, dienos paminėjimas

Lapkričio 22 d. visas muzikų pasaulis švenčia Šv. Ceciliją. Ji yra muzikuojančių, vargonininkų, dainininkų, muzikantų ir net instrumentų gamintojų bei poetų globėja. Minint Šv. Cecilijos dieną mūsų mokyklos mokiniai kasmet organizuoja visų chorų ir instrumentinių grupių šventinį pasirodymą ,,Skambanti mokykla“. Esant pandemijai, šiemet atlikėjai dalinosi į dvi sakralias erdves: Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedrą baziliką ir Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčią.

DĖKOJAME chorams, PUERI II, IMPROVISES – Neklaužados, styginių orkestrui ir CANTORES DAVID – JUNIORES grupei, jų vadovams, kurių giesmių dermė ir sakrali prasmė sutelkė daugybę maldininkų ir klausytojų nuoširdžiai maldai, padovanojo pačią nuostabiausią bei profesionalią muzikinių kūrinių puokštę.

Šv. Cecilijos šventė visą savaitę keliasi į mokyklos auditorijas ir sales, vyksta mokyklos mokytojų tarybos posėdžiai, chorų ir instrumentinių grupių šventiniai susibūrimai, kurių metu yra įteikiami diplomai, padėkos ir dovanos.

Šventinėmis akimirkomis dalijamės mokyklos Facebook paskyroje.