Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel.  +370 687 26208

|
Respublikinė konferencija

Kviečiame į respublikinę konferenciją „Jaunųjų pianistų ugdymo teoriniai ir praktiniai aspektai“.
Prašytume informacija pasidalinti su teorijos ir fortepijono mokytojais.

Konferencija vyks 2023 m. gegužės 15 d. 10.00 val. Kauno sakralinės muzikos mokykloje (M. Valančiaus g.8, Kaunas)
Konferencija dviejų dalių:

I. 10.00-12.20 val. solfedžio mokytojų metodiniai pranešimai, mokomųjų leidinių pristatymas;
  11.00-12.30 val. fortepijono mokytojų metodiniai pranešimai.
II. 13.00 val. B.Jonušo muzikos mokyklos fortepijono mokytojos metodininkės Dovilės Bagdonaitės atviros meistriškumo pamokos pianistams.

Klausytojams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Kaina 2 Eur.