Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
NAUJI MOKSLO METAI 2022-2023

Naujų mokslo metų pradžia!
Mieli Mokytojai, brangūs Mokiniai ir Tėveliai,
Visi džiaugsmingai renkamės į naujuosius mokslo metus.

Rugsėjo 1-ą dieną šv. Mišios Kauno Arkikatedroje Bazilikoje, drauge su studentija – 12 val., gieda mokyklos mokytojų ansamblis „David Antiquor“.

Rugsėjo 5 d., pirmadienį:  
- mokytojų Tarybos posėdis 14.30 val.,
- mokslo metų iškilmingas atidarymas 16 val.

Telaimina Dangaus Tėvas ir angelų bei šventųjų pulkai telydi visus mūsų žingsnius!
Direktorius