Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|
NAUJI MOKSLO METAI 2022-2023

Naujų mokslo metų pradžia!
Mieli Mokytojai, brangūs Mokiniai ir Tėveliai,
Visi džiaugsmingai renkamės į naujuosius mokslo metus.

Rugsėjo 1-ą dieną šv. Mišios Kauno Arkikatedroje Bazilikoje, drauge su studentija – 12 val., gieda mokyklos mokytojų ansamblis „David Antiquor“.

Rugsėjo 5 d., pirmadienį:  
- mokytojų Tarybos posėdis 14.30 val.,
- mokslo metų iškilmingas atidarymas 16 val.

Telaimina Dangaus Tėvas ir angelų bei šventųjų pulkai telydi visus mūsų žingsnius!
Direktorius