Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Šv. Cecilijos, muzikų globėjos, Iškilmė

P R O G R A M A

Š. m. lapkričio 21 d., ketvirtadienį, Kauno sakralinės muzikos mokykloje vyks šv. Cecilijos, muzikų globėjos, šventė „Skambanti mokykla“.

14.50 val.  – seminaro dalyviai renkamės salėje. 

15.00-16.00 val. – (salė) seminaras tema: „Sakralinės muzikos įtaka žmogaus vertybiniam ugdymui“– lektorius Kauno sakralinės muzikos mokyklos direktorius kun. dr. Vilius Sikorskas.

16.00-16.30 val. – mokinių repeticijos, pasiruošimas šventei.

16.30 val. – šventės pradžia prie mokyklos durų.

Choristai grįžta į jiems paskirtas erdves.

16.40 val. – praktinė seminaro dalis „Skambanti mokykla“

Svečiai  lanko mokyklos kolektyvus.