Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Kauno sakralinės muzikos mokyklos kelionė į Italiją

2016 m. rugsėjo 23 d. - spalio 1 d. Kauno sakralinės muzikos mokyklos choro "Cantores David" merginų choras "Juniores" su vadovais Ingrida Tarvydiene ir Tautvydu Tamulaičiu buvo išvykę į koncertinę kelionę į Italiją, Abruzzo regioną, Sulmonos vyskupiją. Choras kelionės metu surengė du koncertus Campo di Giove bažnyčioje bei Sulmonos katedroje, keliavo po kalnus, lankė atsiskyrėlių grotas, o kelionę baigė tikėjimo lopšyje - Romoje. Dėkojame mokyklos direktoriui kun. dr. Viliui Sikorskui už puikiai suorganizuotą ir pravęstą kelionę bei išpildytas mūsų svajones.