Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Tel. (8 37) 425 741 

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Raštinės darbo laikas: darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8 iki 21 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Kauno sakralinės muzikos mokyklos kelionė į Italiją

2016 m. rugsėjo 23 d. - spalio 1 d. Kauno sakralinės muzikos mokyklos choro "Cantores David" merginų choras "Juniores" su vadovais Ingrida Tarvydiene ir Tautvydu Tamulaičiu buvo išvykę į koncertinę kelionę į Italiją, Abruzzo regioną, Sulmonos vyskupiją. Choras kelionės metu surengė du koncertus Campo di Giove bažnyčioje bei Sulmonos katedroje, keliavo po kalnus, lankė atsiskyrėlių grotas, o kelionę baigė tikėjimo lopšyje - Romoje. Dėkojame mokyklos direktoriui kun. dr. Viliui Sikorskui už puikiai suorganizuotą ir pravęstą kelionę bei išpildytas mūsų svajones.