Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel.  +370 687 26208

|
Kauno sakralinės muzikos mokykloje statomi nauji vargonai

Švenčiant LietuvosValstybės atkūrimo šimtmečio jubiliejų, rėmėjai dovanoja mūsų mokyklai naujus mechaniniusvargonus. Tai tikrai tokio jubiliejaus verta dovana. Dar 2017 metų pavasarįgimusi svajonė iš lėto subrendo išsipildymui. Koplyčios rekonstrukcija ir naujųvargonų pastatymo darbai planuojami užbaigti rugpjūčio mėnesį. 

Kauno sakralinės muzikosmokykloje mokoma groti vargonais. Vargonai yra instrumentų karalius.Klaviatūromis (manualais) vargonai panašūs į klavišinį instrumentą, savo sandara– į pučiamuosius, o grojimas vargonais panašus į dirigavimą dideliam orkestrui.Mokytis groti šiuo instrumentu reikalinga išskirtinė atlikimo technika. Ikišiol mokėmės groti elektriniais vargonais, kurie tik iš dalies primenatikruosius vargonus. Pamokų metu mokiniai supažindami su instrumentu, grojimospecifika, registrais, mokosi groti rankomis ir kojomis vienu metu. 

Mokykloje statomų vargonų„brolis“ prieš kelis metus buvo pastatytas Lietuvos muzikos ir teatroakademijoje Vilniuje. Vargonus stato Sūduvos vargonų dirbtuvių meistrai AlgisStepanauskas ir Gintautas Pilypaitis. Tai vieni produktyviausių irprofesionaliausių Lietuvos vargonų meistrų, jų kūriniai tarnauja Marijampolėsbazilikoje, Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, Vilkaviškio katedrojeir kt. 

Visa mokyklos bendruomenėnuoširdžiausiai dėkoja Rėmėjams už naują stebuklą mūsų mokykloje!  Šis stebuklas teikia viltį ir įkvėpimą naujiemsdarbams bei naujoms svajonėms.  

VARGONŲ APRAŠAS

Šie vargonai gaminami pagal individualų užsakymą iratitinkantys visus techninius reikalavimus.

 

Vargonų dispozicija:

I manualas (Hauptwerk C-g3):

Rohrflöte 8‘

Principal 4‘

 

II manualas (Positv C-g3):

Holzgedackt 8‘

Prinzipal 2‘

Nassat 2 2/3‘ (nuo c1)

 

Pedalai (C-f1):

Subbass 16‘

Bourdon 8‘

Choralbass 4‘

 

Sankaba: II/I

 

Griežyklaįmontuota  vargonų spintos priekyje –fasadinėje pusėje.

Manualinėsklaviatūros  rėmai pagaminti iš uosiomedienos, klaviatūrų tonų ir pustonių klavišų antdėklai pagaminti  iš raudonmedžio ir skroblo medienos.

Pedalinėklaviatūra paralelinio tipo.  Klaviatūrosrėmas ir klavišai pagaminami iš  uosiomedienos,  padengti laku  ir aliejumi.

 Vargonininko suolas  pagamintas iš uosio  medienos, su aukščioreguliavimo mechanizmu.

Traktūra –mechaninė.  Pagrindinės traktūros detalėspagamintos  iš kietmedžio, balanos –spygliuočio medienos. Traktūros balanų antgaliai, ašys ir kt. pagaminti iš  žalvario ir duraliuminio  vielos, reguliavimo varžteliai pagaminti išspecialios storos odos ir  aliumininiųvaržtelių. Manualų sankaba (II/I) jungiama ranka.

Oro skirstymodėžės sklendinės,  pagamintos  iš spygliuočio medienos bei specialiosdaugialuosksnės faneros. Oro dėžė yra  viena bendra abiejų manualų vamzdynams.Sklendės pagamintos iš  ąžuolo medienos.

Didiejimediniai vamzdžiai pagaminti  išspygliuočio ir kietmedžio  medienos,mažieji – kietmedžio lapuočio medienos.  Vamzdžių pėdos turi įmontuotas oro reguliavimosklendes. Visi metaliniai vamzdžiai pagaminti iš specialios procentuotėsalavo-švino skardos. Didieji vamzdžiai derinami su derinimo sraigėmis, mažieji– valcuojami.

Pūtykla  sumontuota dėžėje  greta vargonų. Oropūstuvas (220V) „ Laukhuff“ firmos. Dumplės su oro reguliatoriumi sumontuotos vargonų spintos viduje. Orokanalai  lankstūs. Oro sūkuriams irspaudimo vienodumui palaikyti prie oro dėžės primontuota  balansavimo dumplė.