Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|
Festivalis „Marija – Motina mūs”

2019 m. gegužės 26 d. Išlauže (Prienų r.), Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių pagalbos bažnyčioje įvyko respublikinis vaikų ir jaunimo chorų giesmių Marijai festivalis „Marija – Motina mūs”. Šiemet festivalis sutapo su parapijos atlaidais ir Pirmosios komunijos švente.

Festivalį pradėjo mažieji orkestrantai (Suzuki klasė) – skambėjo instrumentinis kūrinys „Gegužės dainelė”. Jiems atitarė choras „Pueri I” su L. Abario „Malimo malda”. Tuomet visi chorai vieningai užtraukė Švč. Mergelės Marijos litaniją. Po Č. Sasnausko giesmės „Malda Marijai už Tėvynę” prasidėjo iškilmingos šv. Mišios, kurias celebravo Kauno sakralinės muzikos mokyklos direktorius kun. dr. Vilius Sikorskas. Po šv. Mišių vyko procesija aplink bažnyčią su švč. Sakramentu.

Į antrąją festivalio dalį pakvietė patys mažiausieji choristai „Puerili”: skambėjo E. Diržiūtės giesmė „Dievo Motinėlei“ (dir. Jurgita Otienė, akomp. Dileta Kubilienė).

Choras „Pueri I” giedojo giesmes „Šventoji Marija, melski už mus” (E.Diržiūtės m. ir ž., dir. Irena Rimkevičienė, koncertmeisterė Ayda Kugevičienė) ir „Džiūgauk, žeme visa” (G. Creaton m. ir ž., dir. Reda Dapšauskienė, koncertmeisterė Inga Gelažiūtė). Akompanavo mokytojų instrumentinis ansamblis (Dileta Kubilienė, Inga Bražionienė, Jurgita Otienė).

Suzuki klasės mokiniai pradžiugino klausytojus styginių instrumentų melodijomis – skambėjo J. S. Bacho kūriniai „Gavotas”ir „Miuzetė”.

Choras „Pueri II” atliko G. B. Pergolesi „Stabat Mater” (dir. Vadimas Navickas, koncertmeisterė Dalia Krunglevičienė, akomp. Elvyra Krikščiūnienė, Inga Bražionienė) ir J. K. Perry „Vaiko malda” (dir. Rasa Palšauskienė, koncertmeisterė Dalia Krunglevičienė, akomp. Inga Bražionienė).

„Improvises” ansamblis festivaliui paruošė dainą „When you believe” iš kompozitoriaus Stephen Schwartz miuziklo „Egipto princas” (solistai: Kamilė Čepaitė ir Joris Šumauskas, choro vadovai: Vadimas Navickas ir Kristina Metrikytė, koncertmeisteris Žilvinas Tarvydas).

Festivalį vainikavo choro „Juniores” atliekami kūriniai – Hans Nyberg „Ave Maria” (dir. Mindaugas Radzevičius, koncertmeisterė Greta Drenseikaitė-Paliulienė) ir K. Jenkins „Cantate Domino” (dir. Ingrida Tarvydienė).

Po oficialiosios dalies choristų, mokytojų ir parapijos bendruomenės laukė vaišės, batutas, namų gamybos spragėsiai ir kitos pramogos. Festivalis šiemet buvo itin smagus, o choristai jau su nekantrumu laukia kitų metų festivalio, kuriame, tikimės, dalyvaus dar daugiau jaunųjų atlikėjų.

Nuoširdžiai dėkojame festivalio rėmėjams – Lietuvių Katalikų Religinei Šalpai, AB „Išlaužo žuvis” ir Išlaužo Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos parapijai.