Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel.  +370 687 26208

|
Dainų šventė - koncertas Kaune

Pirmoji Lietuvos dainų šventė įvyko 1924 m. rugpjūčio 23 ir 25 dienomis Kaune. „Dainos diena“ pavadintą renginį atidarė Prezidentas Aleksandras Stulginskis, pakvietęs sugiedoti Lietuvos himną, kurį užtraukė 3500 dainininkų choras su kelių dešimčių tūkstančių palaikančia minia.

Po 100 metų Dainų šventė grįžo į pirmuosius namus – į Kauną. Birželio 29 d. beveik 4000 atlikėjų – choristų ir šokėjų, tarp kurių ir mūsų mokyklos jungtinis choras „Cantores David” – atliko Dainų šventės istoriją ir dabartį sujungiančius kūrinius, kvietė žiūrovus svajoti apie Lietuvos ąžuolus ir upių vingius, žalias lankas bei neįžengiamas girias, susikibti rankomis ir dainuoti atvira širdimi. Gausiam būriui atlikėjų dirigavo meno vadovas maestro Mindaugas Radzevičius ir choro vadovė Ingrida Tarvydienė.