Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Tel. (8 37) 425 741 

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Raštinės darbo laikas: darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8 iki 21 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Kazimieras Ivanovas

Vokalas

Credo – Susirask mėgstamą darbą ir nereikės gyvenime dirbti.

2003 - 2011 m. mokėsi Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykloje ,,Varpelis”. Su pagyrimu baigė chorinės mokyklos 8 klasių muzikinio ugdymo programą.

2005 m. giesmių šventės ,,Giesmių giesmelė” laureatas.

2006 m. Kauno apskrities muzikos mokyklų solfedžio konkurso laureatas.

2006 m. XIII – ojo Kauno miesto tarpmokyklinio lietuvių kompozitorių fortepijoninių kūrinių festivalio laureatas.

2011 m. Juozo Gruodžio respublikinio jaunųjų choro dirigentų konkurso laureatas.

Nuo 2013 m. – Kauno valstybinio muzikinio teatro choro artistas.

2013 m. įstojo į Vytauto Didžiojo Universitetą, Muzikos akademiją ir 2017 m. baigė muzikos krypties teorijos ir pedagogikos studijų programą bei įgijo muzikos bakalauro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją.

2017 m. įstojo į Vytauto Didžiojo Universitetą, Muzikos akademiją, atlikimo meno specializaciją – dainavimą doc. Ritos Novikaitės dainavimo klasę.