Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel.  +370 687 26208

|

Mgr.

Kazimieras Ivanovas

Vyr. mokytojas
Choro vadovas, vokalas

Credo – Susirask mėgstamą darbą ir nereikės gyvenime dirbti.

2003 - 2011 m. mokėsi Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykloje ,,Varpelis”. Su pagyrimu baigė chorinės mokyklos 8 klasių muzikinio ugdymo programą.

2005 m. giesmių šventės ,,Giesmių giesmelė” laureatas.

2006 m. Kauno apskrities muzikos mokyklų solfedžio konkurso laureatas.

2006 m. XIII – ojo Kauno miesto tarpmokyklinio lietuvių kompozitorių fortepijoninių kūrinių festivalio laureatas.

2011 m. Juozo Gruodžio respublikinio jaunųjų choro dirigentų konkurso laureatas.

Nuo 2013 m. - Kauno valstybinio muzikinio teatro choro artistas ir solistas.

2013 m. įstojo į Vytauto Didžiojo Universitetą, Muzikos akademiją ir 2017 m. baigė muzikos krypties teorijos ir pedagogikos studijų programą bei įgijo muzikos bakalauro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją.

2017 m. įstojo į Vytauto Didžiojo Universitetą, Muzikos akademiją ir 2020 m. baigė muzikos studijų krypties atlikimo meno (specializacija - dainavimas) studijų programos menų bakalauro laipsnį. Doc. Ritos Novikaitės dainavimo klasė.

2020 m. įstojo į Vytauto Didžiojo Universitetą, Muzikos akademiją, atlikimo meno (specializacija – dainavimas) magistrantūros studijas ir 2022 m. baigė muzikos studijų krypties atlikimo meno  studijų programos menų magistro laipsnį. Doc. Ritos Novikaitės dainavimo klasė.

Tarptautinių konkursų laureatas: International Music Competition 2020/2021 m. Belgradas (Serbija), I vieta; XIX-ojo vokalistų konkurse ,,Žvaigždžių sonata 2020", III vieta; Elite Musicians International Competition 2021" Rumunijoje, II vieta.

K. Ivanovas aktyviai koncertuoja įvairiuose Lietuvos ir tarptautinėse scenose. Jo repertuare ,,Lied" žanro dainos, kamerinė muzika, oratorijų, operų, operečių bei miuziklų arijos ir duetai.