Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|

Mgr.

Ingrida Tarvydienė

Mokytoja metodininkė
Liturgijos ir meno vadovė, choro vadovė, dirigavimas

CredoBe universitetinio išsilavinimo žmogus privalo turėti ne žemesnį kaip vidurinį žmogiškumą ir bent pradinį padorumą.

1998 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kauno fakultete įgijau choro dirigavimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį, ten pat 2000 m. įgijau choro dirigavimo studijų choro dirigento, choro disciplinų pedagogo magistro kvalifikacinį laipsnį.

1997-2005 m. dirbau Kauno „Ąžuolo“ vidurinės mokyklos jaunučių choro vadove; 1997-2008 m. Kauno Švč. Jėzaus širdies (Šančių) parapijos bažnyčios jaunimo choro vadove; 1997-2000 m. Kauno chorinės dainos klubo „Pinija“ choro vadove; 1999-2000 m. Kauno „Santaros“ gimnazijos muzikos mokytoja; 2005-2006 m. Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijoje jaunučių choro vadove.

Nuo 2013 m. dirbu Kauno sakralinės muzikos mokykloje. Buvau choro „Pastoralė“ chormeisterė, solfedžio mokytoja, šiuo metu esu choro „Cantores David“ merginų grupės „Juniores“ vadovė.

2004 m. suteikta choro vadovo, muzikos vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija.

Lengvai prisitaikau dideliame kolektyve, galiu bendrauti su įvairaus amžiaus žmonėmis, esu atsakinga, imli inovacijoms, greitai įsisavinu naujas technologijas, mėgstu pritaikyti naujoves, gebu priimti sprendimus, o svarbiausia – mėgstu pokštauti.