Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|

Elvyra Krikščiūnienė

Smuikas, instrumentinis ansamblis

CredoAuginti meile.

1983 m. baigiau Prienų meno mokyklą ir įstojau į Kauno J. Gruodžio konservatoriją. 1987 m. baigusi konservatoriją įgijau smuiko mokytojos ir orkestro artistės kvalifikaciją.

Nuo 1986 m . dirbau Birštono, Jiezno ir Prienų meno mokyklose smuiko mokytoja. Nuolat domėjausi įvairiomis smuiko dėstymo metodikomis, dalyvavau mokytojų kvalifikacijos kėlimo kursuose. Naudodamasi A. Griciaus ir G. Turčianinovos metodine medžiaga, paruošiau pratybas pradedantiesiems.

2010 m. susipažinau su Suzuki metodu ir aktyviai įsitraukiau į Suzuki asociacijos veiklą Lietuvoje. Japonų smuikininko, ugdymo filosofo Šiniči Suzuki sukurtas talentų lavinimo metodas yra tai, ko Lietuvai šiandien labiausiai reikia – ugdyti ne vien konkursų laureatą, o, visų pirma, jautrią ir kilnią asmenybę.

Suzuki metodas atvėrė plačias galimybes pažinti daug nuostabių žmonių ir pasaulinio lygio atlikėjų bei pedagogų iš Belgijos, Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Argentinos, Amerikos ir kt.

2012 m. ir 2014 m. metais įgijau Europos Suzuki asociacijos I ir II lygio smuiko mokytojos sertifikatus. Dabar aktyviai ruošiuosi III lygio egzaminui.

2012 m. su kolegėmis – smuikininkėmis ir violončelininke – įkūrėme Suzuki muzikos studiją, kurioje vaikai ir suaugę mokomi groti smuiku, violončele, fortepijonu, taip pat anglų kalbos ir dailės. Nuolat organizuojame įvairius koncertus, muzikinius šeštadienius, meistriškumo kursus, labai sėkmingas dienos ir vasaros stovyklas.

Nuo 2016 m. dirbu Kauno sakralinės muzikos mokykloje, vadovauju naujai įkurtam instrumentiniam skyriui.