Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|

Agnė Mozūraitė

Choro vadovė, vokalas

Credo – Kai išmokstame mylėti save, pradedame skleisti meilę kitiems. Kai skleidžiame meilę žmonėms, gyvenimas įgauna prasmę.

1999 - 2009 m. mokėsi Garliavos meno mokykloje fortepijono specialybę.

2009 - 2013 m. mokėsi Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje fortepijono, chorinio dirigavimo ir vokalo specialybių.

2010 m. Juozo Naujalio respublikinio jaunųjų choro dirigentų konkurso laureatė.

2014 m. įstojo į Vytauto Didžiojo Universitetą ir 2018 m. baigė Kūrybinių industrijų studijų programą bei įgijo socialinių mokslų bei renginių organizavimo bakalauro laipsnį.

2017 m. vasario mėn. 21 - 23 dienomis dalyvavo Oslo universiteto vokalo dėstytojos ir dirigentės Margrethe Ek (Norvegija) meistriškumo kursuose.

2019 m. įstojo į Vytauto Didžiojo Universitetą, Muzikos akademiją ir 2023 m. baigė muzikos studijų krypties atlikimo meno (specializacija – dainavimas) studijų programą ir įgijo menų bakalauro laipsnį. Doc. Birutės Sodaitytės klasė.

2023 m. įstojo į Vytauto Didžiojo Universitetą, Muzikos akademiją, magistro laipsnio studijas, atlikimo meno (specializacija – dainavimas) studijų programą, doc. Birutės Sodaitytės klasė.

Nuo 2019 m. - Kauno valstybinio muzikinio teatro choro artistė ir solistė.

Nuo 2023 m. dainuoja Kauno Valstybiniame chore.

A. Mozūraitė tarptautinių vokalistų konkursų laureatė:  „Žvaigždžių sonata 2020“ -  III vieta;   „Daina miestui“ - II vieta.