Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|

Agnė Mozūraitė

Choro vadovė, vokalas

Credo – Kai išmokstame mylėti save, pradedame skleisti meilę kitiems. Kai skleidžiame meilę žmonėms, gyvenimas įgauna prasmę.

1999 - 2009 m. mokėsi Garliavos meno mokykloje fortepijono specialybę.

2009 - 2013 m. mokėsi Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje fortepijono, chorinio dirigavimo ir vokalo specialybių.

2010 m. Juozo Naujalio respublikinio jaunųjų choro dirigentų konkurso laureatė.

2014 m. įstojo į Vytauto Didžiojo Universitetą ir 2018 m. baigė Kūrybinių industrijų studijų programą bei įgijo socialinių mokslų bei renginių organizavimo bakalauro laipsnį.

2017 m. vasario mėn. 21 - 23 dienomis dalyvavo Oslo universiteto vokalo dėstytojos ir dirigentės Margrethe Ek (Norvegija) meistriškumo kursuose.

2019 m. įstojo į Vytauto Didžiojo Universitetą, Muzikos akademiją ir 2023 m. baigė muzikos studijų krypties atlikimo meno (specializacija – dainavimas) studijų programą ir įgijo menų bakalauro laipsnį. Doc. Birutės Sodaitytės klasė.

2023 m. įstojo į Vytauto Didžiojo Universitetą, Muzikos akademiją, magistro laipsnio studijas, atlikimo meno (specializacija – dainavimas) studijų programą, doc. Birutės Sodaitytės klasė.

Nuo 2019 m. - Kauno valstybinio muzikinio teatro choro artistė ir solistė.

Nuo 2023 m. dainuoja Kauno Valstybiniame chore.

A. Mozūraitė tarptautinių vokalistų konkursų laureatė:  „Žvaigždžių sonata 2020“ -  III vieta;   „Daina miestui“ - II vieta.