Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel.  +370 687 26208

|
Choro grupės
Giedojimo tarnystė Kauno arkikatedroje Bazilikoje
Sekmadieniais 10:30 val. giedame Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje aukojamose šv. Mišiose.
Juniores I
tvarkaraštis:
Data
Juniores I

Mergaičių vokalinis ansamblis „Pastoralė“ buvo įkurtas prie Kauno Mokytojų namų. Organizatorė ir vadovė – Nijolė Jautakienė.

1979 m. sausio 10 d. ansamblį sudarė šešiolika 13-16 m. amžiaus dainininkių. Ansamblio įsteigimo tikslas – keisti mergaičių ateistinę pasaulėžiūrą, formuotą tuometinėje komunistinėje mokykloje, bei pasitelkiant muziką priartinti klausytojus prie Dievo. Netrukus ansambliui buvo suteiktas liaudies kolektyvo garbės vardas „Pastoralė". Prašvitus nepriklausomybės vilčiai, „Pastoralė“ jau buvo visiškai pasiruošusi sveikinti laisvę tautinės bei sakralinės muzikos repertuaru. Nuo pirmosios Sąjūdžio suvažiavimo dienos pradėjo giedoti Kauno Arkikatedroje Bazilikoje šv. Mišių metu. Ansamblis, išaugęs į chorą, nenuilstamai dalyvavo Lietuvos atgimimo, kultūrinėje ir politinėje veikloje. 1991 m. vasario 4 d. chorinių kolektyvų „Pastoralė“ ir „Giesmė“ (vadovė Salvinija Jautakaitė) pagrindu Kaune buvo įsteigta Sakralinės muzikos mokykla. Nuo tada atsirado palankios sąlygos ir galimybės šiems kolektyvams koncertuoti užsienyje. „Pastoralė“ koncertavo: buv. Jugoslavijoje, Portugalijoje, keletą kartų Vokietijoje ir Austrijoje – Zalcburgo katedroje, Norvegijoje, Italijoje – Romoje, šv. Petro Bazilikoje, Panteone, Prancūzijoje – Notre Dame katedroje, Lurde,  JAV ir Kanadoje. Visur lydėjo sėkmė ir pripažinimas. Nuo 2016 m.  „Pastoralė“ tapo mokyklos  choro „Cantore David“  merginų grupe „Juniores I“. Choro vadovė Ingrida Tarvydienė.

2016 m. rudenį „Juniores I” išvyko į koncertinę kelionę  po  Italiją, Abruzzo regioną, Sulmonos vyskupiją.

Giedojome Šv. Mišiose  miestelyje Campo di Giove bei koncertavome Sulmonos miesto katedroje.

Choras „Juniores I“  2016 m. turėjo galimybę dalyvauti šiuolaikinės sakralines muzikos ciklų  koncertuose  "Gailestingumo jubiliejaus muzika". Koncertavome Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje, Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Vladislavo arkikatedroje bazilikoje, Kauno Šv. Apaštalų Petro ir bazilikoje  su  nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos choru, Vilniaus choru  „Aidija”,  Vilniaus Arkikatedros bazilikos jaunimo choru. 

 

Renginių archyvas
No items found.