Kauno sakralinės muzikos mokykla
Meniu

Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Tel. (8 37) 425 741 

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Raštinės darbo laikas: darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8 iki 21 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Vadimas Navickas 

Tel. (8 673) 83583

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 37) 425 044

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Kauno sakralinės
muzikos mokykla
KAUNO SAKRALINĖS MUZIKOS MOKYKLA
Cantores David
Dovydo giesmininkai
Giedojimo tarnystė Kauno arkikatedroje Bazilikoje
Sekmadieniais 10.30 val.
Sausio 21 d.
Maestro Povilas Padleckis
Sausio 28 d.
Seniores
Vasario 4 d.
Pueri I
Vasario 11 d.
Juniores
Vasario 18 d.
Pueri II
Vasario 25 d.
Seniores
Kovo 4 d.
Pueri I
Kovo 11 d.
Pueri II
Kovo 18 d.
Maestro Povilas Padleckis
Kovo 25 d.
Seniores
Kovo 29 d.
Krizmos Mišios
Juniores
Kovo 31 d.
Velyknaktis
Juniores
Seniores
Balandžio 1 d.
Šv. Velykos
Pueri II
Balandžio 8 d.
Pueri I
Balandžio 15 d.
Juniores
Balandžio 22 d.
Seniores
Balandžio 29 d.
Pueri I
Gegužės 6 d.
Marijos festivalis: „Marija – Motina Mūs” (Pažaislis)
Jungtinis choras „Cantores David”
Gegužės 6 d.
Maestro Povilas Padleckis
Gegužės 13 d.
Pueri II
Gegužės 20 d.
Juniores
Gegužės 27 d.
Seniores
Birželio 3 d.
Pueri I
Birželio 10 d.
Pueri II
SUzuki klasė
Skelbimai ir NAujienos
SU NAUJAISIAIS 2018 VIEŠPATIES GIMIMO METAIS!

Nuoširdžiausiai sveikiname Jus su Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimu ir su Naujaisiais 2018-aisiais Viešpaties Gimimo Metais.

Visų mūsų pastangos ir darbai tepuošia Tėvynę Lietuvą, o svajonės ir viltys težadina pasitikėjimą ateitimi.

Mokyklos bendruomenės vardu –
Direktorius dr. kun. Vilius Sikorskas

Nuotraukų galerija
Nuotraukų galerija
Smuiko klasės mokiniai aplankė senelius šv. Klaros globos namuose
Nuotraukų galerija
Nuotraukų galerija
Miesto mero padėka mokytojai Vandai Malinauskienei
Nuotraukų galerija
Nuotraukų galerija
Muzikinė advento popietė visai šeimai

Pirmąjį advento sekmadienį Kauno valstybinė filharmonija buvo sausakimša: garsioji lietuvių liaudies folkloro dainininkė Veronika Povilionienė drauge su ansambliu „Blezdinga“, gausiu Kauno sakralinės muzikos mokyklos jungtiniu choru „Cantores David“ („Dovydo giesmininkai“) ir kitais atlikėjais atliko lietuvių liaudies dainas ir garsiuosius Vakarų Europos advento ir Kalėdų laiko kūrinius.

Koncerto svečias – Marijampolės Česlovo Sasnausko vardo choras, kuris prisijungė prie „Cantores David“ choro ir, minint kompozitoriaus Č. Sasnausko 150 – ąsias gimimo metines, išpildė šio kompozitoriaus harmonizuotas lietuvių liaudies dainas. Visų širdis pavergė sidabrinis solisto Andriaus Apšegos balsas. Jis, drauge su Č. Sasnausko choru, atliko lietuvių liaudies dainą „Karvelėli mėlynasai“.

Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė, etnologė, dainininkė Veronika Povilionienė klausytojų širdis sušildė lietuvių liaudies dainomis „Vidury laukų“, „Leliumoj“, jai ypatingai jautriai improvizuodamas pritarė saksofonininkas prof. Petras Vyšniauskas.

KAUNO DIENA: „Didžiausias Kauno choras surengė adventinę popietę visai šeimai”, 2017-12-04

Nuotraukų galerija
Nuotraukų galerija
I respublikinis akordeonistų konkursas „MUSICA ENIGMA”

Sveikiname Marių Mieldažį, kuris lapkričio 24 d. Alytuje tapo II laipsnio laureatu I-ajame respublikiniame jaunųjų akordeonistų konkurse.

Šis renginys buvo ypatingas – pirmą kartą Lietuvoje organizuotame akordeonistų konkurse dalyviai pasirodė inkognito. Jaunieji atlikėjai grojo už širmos, neskelbiant jų vardo, pavardės, mokyklos ir mokytojo.

Buvo grojama Jurijaus Mireko harmonizuota estų liaudies „Audėjų giesmė” ir Vytauto Burinsko mažosios variacijos lietuvių liaudies dainos „Žvirblis” tema.

Dėkojame mokytojai Vandai Malinauskienei už rūpestingą pagalbą pasiruošiant šiam konkursui.

Nuotraukų galerija
Nuotraukų galerija
„Skambanti mokykla 2017”
2017 m. lapkričio 22 d. – šv. Cecilijos Iškilmė

Kauno sakralinės muzikos mokyklos bendruomenė maloniai kviečia Jus švęsti muzikų ir giesmininkų globėjos šv. Cecilijos Iškilmę. Ta proga mokykla plačiai atveria duris ir kviečia užsukti.

Jau tradiciniu tampantis renginys „Skambanti mokykla” sukvies muzikos mokyklų mokytojus, bičiulius, geradarius, esamų ir būsimų mokinių tėvelius bei visus, kuriems domisi sakraline muzika.

Visų pirma – tai metodinis renginys, skirtas pasidalinti gerąja patirtimi su pedagogais. Muzikos mokytojai, o taip pat ir visi renginio svečiai kviečiami dalyvauti edukacinėse-pažintinėse programose, kuriose bus pristatomi ugdymo metodai. Jūs galėsite stebėti instrumentų, solinio dainavimo, fortepijono, choro ansamblio užsiėmimus. Taip pat kviesime Jus susipažinti su choro „Cantores David” grupėmis, pasiklausyti mokinių atliekamų muzikinių kūrinių.

RENGINIO AKIMIRKOS NUOTRAUKOSE >>>

Nuotraukų galerija
Nuotraukų galerija
Nikodemo Martinonio respublikiniame jaunųjų choro dirigentų konkurse – laureato diplomas

Sveikiname Gabiją Šinkevičiūtę, kuri iš 2017 m. lapkričio 11 d. vykusio Nikodemo Martinonio respublikinio jaunųjų choro dirigentų konkurso grįžo su II laipsnio laureato diplomu. Konkursas vyko Kauno J. Gruodžio konservatorijoje.

Dėkojame mokytojai Ingridai Tarvydienei bei koncertmeisteriams Gretai Drenseikaitei-Paliulienei ir Daliai Krunglevičienei.

Taip pat nuoširdžiausiai dėkojame mūsų mokyklos jungtiniam chorui „Cantores David”, meno vadovui Mindaugui Radzevičiui, vadovėms Vitai Liaudanskaitei-Vaitkevičienei ir Ingridai Tarvydienei už pagalbą konkurse.

Nuotraukų galerija
Nuotraukų galerija
Edukacinis koncertas „Bažnytinio choro samprata, misija ir raida liturginėse apeigose“

Vilniaus berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas” (meno vadovas VYTAUTAS MIŠKINIS, dirigentas LINAS BALANDIS) dovanoja edukacinių koncertų ciklą, skirtą susipažinti su chorinės muzikos raida krikščioniškose apeigose. Bus atliekami muzikos istorijoje gimę įvairių stilių kūriniai; choro funkciją ir vietą liturgijoje bei atliekamus kūrinius pristatys ir komentuos lektorius kun. dr. VILIUS SIKORSKAS.

PRIENAI – spalio 29 d. (sekmadienis), 11.00 val., Kristaus Apsireiškimo bažnyčia

GARLIAVA – spalio 29 d. (sekmadienis), 18.00 val., Švč. Trejybės bažnyčia

VILNIUS – lapkričio 2 d. (ketvirtadienis), 19.00 val., Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmai

MOLĖTAI – lapkričio 12 d. (sekmadienis), 12.00 val., Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia

RADVILIŠKIS – lapkričio 19 d. (sekmadienis), 13.00 val., Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia

Nuotraukų galerija
Nuotraukų galerija
Seniores -„Giesmės" choro koncertinė kelionė į Italiją

Kauno sakralinės muzikos mokyklos choras „Seniores” – Giesmė spalio 14-22 d. buvo išvykęs į koncertinę kelionę į Italiją.

Pakeliui į Italiją buvo aplankyta Čenstakavos (Lenkija) Dievo Motinos ikona (Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej). Italijoje kelionė prasidėjo Romoje, kur lankėme šv. Sebastijono katakombas (pirmųjų krikščionių kapus), vėliau lankėme tris didžiausios bazilikas: Laterano šv. Jono (San Giovanni in Laterano), Švč. Mergelės Marijos Snieginės (Santa Maria Maggiore) ir šv. Petro (Basilica di San Pietro).

Didžiausią įspūdį choristams paliko giedojimas šv. Petro bazilikoje šv. Mišių metu. Choras atliko giesmes lotynų ir lietuvių kalbomis, skambėjo Č. Sasnausko, V. Liaudanskaitės ir kt. kūriniai. Bazilikoje meldėmės prie šv. popiežiaus Jono Pauliaus II kapo, Bazilikos kriptose esančioje Lietuvių koplyčioje (Capella Lituana) bei prie šv. Petro kapo.

Nuotraukų galerija
Nuotraukų galerija
Šventinis sakralinės muzikos koncertas Pažaislio vienuolyne: minint Lietuvos ortodoksų metropolijos 700 metų jubiliejų
Rugsėjo 30 d., šeštadienį, 13 val. Kauno Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo pas Elzbietą (Pažaislio) bažnyčioje

LIETUVOS ORTODOKSŲ METROPOLIJAI - 700 METŲ

Ortodoksų Bažnyčia ir arkivyskupija Lietuvoje 2017 metais mini 700 metų jubiliejų – LDK Didžiojo kunigaikščio Gedimino rūpesčiu 1317 m. įkurta Lietuvos ortodoksų metropolija.

Ta proga Pažaislio vienuolyne rugsėjo 30 d., šeštadienį, buvo aukojamos šv. Mišios, vyko iškilmingas sakralinės muzikos koncertas.

Kauno sakralinės muzikos mokyklos jungtinis choras „Cantores David“ (vad. Mindaugas Radzevičius) atliko senąsias romėniškos tradicijos grigališkojo choralo giesmes, Vilniaus Šventosios Dvasios vienuolyno šventinis choras (vad. Tatjana Skovorodko) giedojo ortodoksų liturgines bei moderniųjų laikų kompozitorių giesmes. Chorams pritarė Lietuvos nacionalinės premijos laureatas Čiurlionio kvartetas.

Renginį vedė Kauno sakralinės muzikos mokyklos direktorius kun. dr. Vilius Sikorskas ir protojerėjus (arkikunigas) Vitalijus Mockus.

NUOTRAUKŲ ALBUMAS

Žiniasklaidoje: Kauno diena, Delfi.lt, Bernardinai.lt, Marijos Radijas (laida „Musica Sacra”), Vilniaus ir Lietuvos ortodoksų arkivyskupijos naujienos.

Nuotraukų galerija
Nuotraukų galerija
Nauji veidai mokytojų bendruomenėje

Mūsų mokykla naujuosius mokslo metus pasitiko priimdama į savo bendruomenę net 4 naujus mokytojus. Nuo rugsėjo darbą su mokiniais pradėjo liturgijos ir meno vadovė Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė, vokalo ir fortepijono mokytoja Evelina Juraškienė, vokalo mokytojai Kazimieras Ivanovas ir Andrius Apšega. Nuoširdžiai sveikiname juos, meldžiame Dievo palaimos!

Rudenėjant palydėjome į pensiją ilgametę mokyklos darbuotoją, fortepijono mokytoją Dalią Mariją Kugevičienę. Mokiniai su dėkingumu atsimena jos pamokas, o mokyklos administracija nuoširdžiai linki kuo geriausios kloties.

Nuotraukų galerija
Nuotraukų galerija
Kauno sakralinės muzikos mokyklos arfos mokytoja Valerija Baranauskienė LRT laidoje „Laba diena, Lietuva”

Arfa – vienas iš seniausių muzikos instrumentų. Manoma, kad ji atsirado pirmykščiam žmogui pastebėjus, jog tampriai įtemptas lankas sukelia garsą. Biblijoje rašoma, kad pranašas Danielius pasakoja apie orkestrą, kuriame buvo daug arfų. Visais laikais arfa buvo prabangus ir retas instrumentas. Mūsų mokykla bene vienintelė vaikų muzikos mokyklų puoselėjanti šio instrumento mokymą ir populiarinimą. Arfininkė Valerija Baranauskienė šiuo instrumentu Kauno valstybiniame muzikiniame teatre be pertraukos išgrojo 54 metus. Šiandien ji savo ilgametę patirtį ir meilę arfai perduoda Kauno sakralinės muzikos mokyklos jauniesiems muzikantams.

LRT paruošė reportažą apie legendinę arfininkę Valeriją Baranauskienę.

Kviečiame pasižiūrėti laidos įrašą.

Nuotraukų galerija
Nuotraukų galerija
Sveikiname naująją liturgijos ir meno vadovę

Mūsų mokyklos Bendruomenė nuoširdžiai džiaugiasi naująja liturgijos ir meno vadove maestro Vita Liaudanskaite-Vaitkevičiene; ji drauge su maestro Mindaugu Radzevičiumi darbuosis mokyklos liturginėje ir muzikinėje veikloje. Naujajai vadovei meldžiame Aukščiausiojo Kūrėjo įkvėpimo aukštumų ir Dangaus angelų giedojimo jautrumo!

Nuotraukų galerija
Nuotraukų galerija
Pasitikime naujuosius mokslo metus

Mieli Mokytojai, mokiniai, tėveliai, mokyklos darbuotojai ir visi mūsų bičiuliai, nuoširdžiausiai sveikinu Jus su naujausiais mokslo metais!

Augti, bręsti, keistis, siekti svajonių, tarnauti, ieškoti meilės ir Dievo įkvėpimo muzikos garsuose – visa tai telpa po mūsų mokyklos stogu. Tai nuostabi erdvė prisiliesti prie muzikos ir kūrybos paslapčių. Ačiū, kad esate ir keliaujate kartu.
Pasitinkame rudenį sustiprėję ir paūgėję: šiemet mūsų mokykloje mokysis istoriškai rekordinis mokinių skaičius – 220. Mokyklos rėmėjų lėšomis atnaujinome II-ojo aukšto patalpas: moderniai sutvarkyta muzikos teorijos klasė ir visos administracinės patalpos. Nuoširdžiausiai dėkojame mūsų geradariams; viliamės dar aukštesnių mokyklos pasiekimų ir kiekvieno Bendruomenės nario dvasinio, muzikinio bei profesinio augimo.

Pagarbiai,
Jūsų kun. dr. Vilius Sikorskas, Kauno sakralinės mokyklos direktorius

Rugsėjo 1-osios dienos šventės akimirkos - NUOTRAUKŲ ALBUME

Nuotraukų galerija
Nuotraukų galerija
Pasiruošimas mokslo metams: informacija pedagogams

Rugpjūčio 23-24 d. EDUKACINĖ-PAŽINTINĖ STOVYKLA MOKYKLOS PEDAGOGAMS GURONYSE

[Stovyklos nuotraukų albumas]

Rugpjūčio 30 d. 15 val. MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDIS

Nuotraukų galerija
Nuotraukų galerija
Kviečiame pasigrožėti Suzuki klasės vasaros stovyklos akimirkomis!
Stovyklos dalyviai sukūrė video įrašą.
 
Nuotraukų galerija
Nuotraukų galerija
Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmės
2017 m. birželio 25 d., 14 val., Vilniaus katedros aikštė

Kauno sakralinės muzikos mokyklos choras „Cantores David” giedojo Garbingojo arkivysk. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmingų šv. Mišių metu.

Tai ypatingas istorinis įvykis Lietuvai: skelbimo palaimintuoju apeigos mūsų šalyje vyko pirmą kartą.

Iškilmių liturgijai vadovavo popiežiaus Pranciškaus paskirtas kardinolas Angelo Amato SDB.

Nuotraukų galerija
Nuotraukų galerija
Vasaros stovykla „Psallite Sapienter”
Birželio 4-9 d.

Stovykla džiaugsmingai prasidėjo sekmadienio vakarą. 30 vaikų pasidalino į tris grupes, kiekviena iš jų pasirinko arkangelo vardą ir pasivedė jų globai: Gabrieliaus, Rapolo ir Mykolo. Stovyklos dalyviai stato miuziklą „Angeliukų šaly”, nenuilsdami mokosi vaidmenis ir muzikinius numerius. Miuziklo premjera paskutinę stovyklos dieną, birželio 9 d. 12 val. Visus vaikų tėvelius ir draugus kviečiame atvykti!

Nuotraukų galerija
Nuotraukų galerija
Mokslo metų pabaiga: egzaminai, atsiskaitymai, baigiamieji koncertai, diplomų įteikimas
Iškilmingas koncertas ir mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimo ceremonija – birželio 1 d. 18:30 val. mokyklos salėje.

Mokslo metų pabaiga – mokyklos darbo, pastangų ir rezultatų derliaus metas. Mūsų mokyklą šiemet baigia 9 abiturientai. Džiaugiamės jų pasiekimais ir puikiais rezultatais, kviečiame jų Tėvelius ir draugus dalyvauti iškilmingame koncerte ir mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimo ceremonijoje, kuri vyks š.m. birželio 1 d. 18:30 val. mokyklos salėje.

Gegužės mėnuo – egzaminų, atsiskaitymų metas; vyksta kontrolinės pamokos, koncertai, viešos ir uždaros muzikinės perklausos.

Nuotraukų galerija
Nuotraukų galerija
Kauno miesto švietimo įstaigų mokslo metų užbaigos, padėkos šv. Mišios
Birželio 1 d. 12 val. Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje

Šv. Mišias kartu su Jo Ekscelencija Kauno arkivyskupu metropolitu Lionginu Virbalu SJ aukojo šv. Mato gimnazijos direktorius kun. Rytis Baltrušaitis ir Kauno sakralinės muzikos mokyklos direktorius kun. Vilius Sikorskas.

Kauno miesto savivaldybės Švietimo skyriaus pakvietimu giedojo Kauno sakralinės muzikos mokyklos jungtinis choras „Cantores David”.

Nuotraukų galerija
Nuotraukų galerija
Šv. Adalberto Vaitiekaus relikvijų sutikimas
Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia

Gegužės 21 d., sekmadienį, į Kauno miestą iš Gniezno miesto buvo parvežtos šv. Adalberto Vaitiekaus relikvijos, jos buvo perduotos saugoti broliams pranciškonams.

Visose šio įvykio apeigose giedojo Kauno sakralinės muzikos mokyklos mokytojų vyrų ansamblis.

Nuotraukų galerija
Nuotraukų galerija
Šventė su Apaštališkuoju Nuncijumi Šilavote

2017 m. gegužės 14 dieną Šilavoto Davatkynas (Prienų r.) minėjo 10-ies metų muziejinės veiklos jubiliejų. Šią Prienų kraštui svarbią datą vainikavo Apaštališkojo Nuncijaus – Šventojo Sosto atstovo Lietuvoje Jo Eminencijos arkivyskupo Pedro López Quintana vizitas.

 
Nuotraukų galerija
Nuotraukų galerija
Festivalis „Marija – Motina mūs”
Gegužės 7 d.

2017 m. gegužės 7 d. Kauno Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo pas Elzbietą (Pažaislio) bažnyčioje jau 9 kartą įvyko Respublikinis vaikų ir jaunimo chorų giesmių Marijai festivalis „MARIJA – MOTINA MŪS“. Kasmetinis Kauno sakralinės muzikos mokyklos organizuojamas festivalis buvo skirtas tarptautinei Motinos dienai paminėti.

Nuotraukų galerija
Nuotraukų galerija
Kauno valstybinės filharmonijos salėje vykusio koncerto „Prisikėlimas” akimirkos
2017 m. balandžio 23 d. – Atvelykis

Užbaigiant Velykų pirmą savaitę ir švenčiant Atvelykį balandžio 23 d. Kauno valstybinėje filharmonijoje buvo surengta muzikinė popietė visai šeimai „Prisikėlimas“. Popietės programoje skambėjo giesmės ir dainos, velykiniai džiaugsmai ir papročiai, kuriuos pristatė Kauno sakralinės muzikos mokyklos jungtinis choras „Cantores David“ ir jo mažasis orkestras, kun. Vilius Sikorskas, Veronika Povilionienė ir folklorinis ansamblis „Blezdinga“, Petras Vyšniauskas (saksofonas), Dominykas Vyšniauskas (fliugelhornas) ir Gvidas Kovėra (liaudies instrumentai).

Nuotraukų galerija
Nuotraukų galerija
Mokyklos bendruomenė nuoširdžiausiai sveikina Jus su Šv. Velykomis!

RESURREXI, et adhuc tecum sum...

PRISIKĖLIAU, ir nuo šiol esu su tavimi...

Te Prisikėlusiojo šviesa užlieja Jūsų širdis, atgaivina tikėjimo ir meilės versmes bei tepažadina naujo, perkeisto, amžino Gyvenimo viltį!

Nuotraukų galerija
Nuotraukų galerija
Sveikiname balandžio mėnesio konkursų laureatus!

2017-ųjų balandį net 9 mūsų mokyklos mokiniai tapo įvairių konkursų laureatais.

Nuotraukų galerija
Nuotraukų galerija
Išleista mokytojos Valerijos Baranauskienės knyga „Arfa amžių tėkmėje”

Leidykla „Naujoji lanka” išleido  Kauno sakralinės muzikos mokyklos mokytojos Valerijos Baranauskienės autorinę knygą „Arfa amžių tėkmėje”.

Knygos pristatymas įvyko 2017 m. balandžio 10 d. Stasio Vainiūno namuose, Vilniuje bei balandžio 11 d. Kauno valstybiniame muzikiniame teatre.

Dėkojame visiems dalyvavusiems!

V. Baranauskienė: arfos dvasios palytėta. Joana Daunytė, „Kauno diena”, 2017-04-11

Nuotraukų galerija
Nuotraukų galerija
Sveikinimai konkursų laureatams

Sveikiname mokines Miglę Petrauskaitę, Gabiją Šinkevičiūtę, Salviniją Navickaitę, Juliją Mironovaitę bei jų mokytoją Ingridą Tarvydienę, 2017 m. kovo 25 d. VIII-ajame respublikiniame jaunųjų atlikėjų harmonizuotų lietuvių liaudies dainų a‘cappella konkurse „Oi žiba žiburėlis“ užėmusias II vietą!

2017 m. kovo 24 d. vyko respublikinis vaikų ir jaunimo „Giesmių giesmelės“ konkursas „Jo vardą aukštinkim giesmėj“. Jame dalyvavusios mūsų mokyklos mokinės Ringailė Ramašauskaitė, Nora Zinkevičiūtė, Austėja Norkūnaitė ir Beatričė Roževičiūtė tapo konkurso laureatėmis! Sveikiname ir dėkojame mokytojai Jurgitai Žilinskaitei, koncertmeisterėms Jurgitai Otienei, Aydai Kugevičienei ir Daliai Krunglevičienei.

Taip pat sveikiname mokinį Vakarį Balkų, 2017 m. kovo 15 d. II-ąjame respublikiniame styginių instrumentų pjesių konkurse „Crescendo“ tapusį A grupės laureatu. Dėkojame mokytojai Romai Razmienei bei koncertmeisterei Ievai Žemaitytei.

Nuotraukų galerija
Nuotraukų galerija
Mokyklos atstovai dalyvavo sakraliosios muzikos konferencijoje „Muzika ir Bažnyčia” Vatikane

Kovo 2-4 d. Kauno sakralinės muzikos mokyklos direktorius kun. dr. Vilius Sikorskas ir choro „Cantore David“ grupės Pueri II choro vadovas Žilvinas Tarvydas Italijoje, Vatikane, dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Muzika ir Bažnyčia: kultas ir kultūra, 50 metų nuo Instrukcijos  Musicam Sacram“ („Musica e Chiesa: culto e cultura a 50 anni dalla Musicam Sacram“), kurią organizavo Popiežiškoji kultūros taryba ir Katalikiškojo ugdymo kongregacija. Mokyklos direktorius šiame renginyje atstovavo ne tik Kauno sakralinės muzikos mokyklai, bet ir Lietuvos Vyskupų Konferencijai.

Nuotraukų galerija
Nuotraukų galerija
Muzikinė popietė visai šeimai „Prisikėlimas“

VISUS NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME į Kauno sakralinės muzikos mokyklos iškilmingą velykinį koncertą „Prisikėlimas”, kuris vyks š.m. balandžio 23 d., 14 val. (sekmadienį) Kauno valstybinės filharmonijos salėje.

Koncerte dalyvauja:

VERONIKA POVILIONIENĖ

PETRAS VYŠNIAUSKAS (saksofonas)

DOMINYKAS VYŠNIAUSKAS (fliugelhornas)

GVIDAS KOVĖRA (liaudies instrumentai)

Kunigas VILIUS SIKORSKAS

FOLKLORINIS ANSAMBLIS „BLEZDINGA“

KAUNO SAKRALINĖS MUZIKOS MOKYKLOS CHORAS „CANTORES DAVID“

Programoje – velykiniai džiaugsmai, papročiai, dainos ir giesmės.

Nuotraukų galerija
Nuotraukų galerija
Mokiniai dalyvauja ES programos „eTwinning” projektuose

Kauno sakralinės muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai dalyvavo programos „eTwinning” projektuose „Už saugų internetą” bei „Aš – tai Lietuva”.

Vasario mėn. choro grupė „Juniores” (mokytojai Ingrida Tarvydienė ir Žilvinas Z. Tarvydas) įrašė vaizdo klipą, kuris atkreipia dėmesį į tai, kodėl ir kaip saugiai elgtis internete, o kovo mėn. prie jų prisijungė ir choro grupė „Pueri II” (mokytojai Rasa Palšauskienė ir Žilvinas Z. Tarvydas) su vaizdo klipu, jautriai iliustruojančiu meilę Tėvynei.

Nuotraukų galerija
Nuotraukų galerija
XIX-asis moksleivių chorų festivalis ,,Vilties daina“

Vasario 16 d. Kauno valstybinėje filharmonijoje vyko XIX-asis moksleivių chorų festivalis ,,Vilties daina“.  Jame dalyvavo ir Kauno sakralinės muzikos mokyklos choras „Cantores David” (vadovai M. Radzevičius ir I. Tarvydienė).

Nuotraukų galerija
Nuotraukų galerija
Archyvas
Renginiai, naujienos, nuotraukos, video etc.
Jungtinis Choras
Cantores David
Dovydo giesmininkai