Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Tel. (8 37) 425 741 

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Raštinės darbo laikas: darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8 iki 21 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Mokslo metai pradedami rugsėjo 1 d., baigiami gegužės 31 d.

Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

Pirmasis pusmetis – rugsėjo 1 d. – gruodžio 31 d.

Antrasis pusmetis –  sausio 1 d. – gegužės 31 d.

2017–2018 m. m. mokiniams skiriamos atostogos:   

Rudens atostogos 2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.

Žiemos atostogos 2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.

Pavasario (Velykų) atostogos 2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.

Valstybinės švenčių dienos mokslo metų laikotarpiu:

2017 m. lapkričio 1 d. (trečiadienis) – Visų šventųjų diena

2017 m. gruodžio 24 d. (sekmadienis) – Kūčios

2017 m. gruodžio 25-26 d. (pirmadienis ir antradienis) – Šv. Kalėdos

2018 m. sausio 1 d. (pirmadienis) – Naujieji metai

2018 m. vasario 16 d. (penktadienis) – Lietuvos valstybės atkūrimo diena

2018 m. kovo 11 d. (sekmadienis) – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

2018 m. balandžio 1-2 d. (sekmadienis ir pirmadienis) – Šv. Velykos

2018 m. gegužės 1 d. (antradienis) – Tarptautinė darbo diena, Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą diena.

2018 m. gegužės 6 d. (sekmadienis) – Motinos diena