Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Tel. (8 37) 425 741 

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Raštinės darbo laikas: darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8 iki 21 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Priėmimas

Kauno sakralinės muzikos mokykla „Cantores David” – tai chorinio dainavimo mokykla, garsėjanti aukšto meninio lygio chorais, įspūdingais koncertais, kelionėmis, aukštos kvalifikacijos specialistais. 


Jūsų vaikas  bus ugdomas krikščioniškų vertybių pagrindu, grožio,  taurumo, meilės, pagarbos dvasioje. Greta dainavimo išmoks groti pasirinktu muzikos instrumentu: fortepijonu, kanklėmis, fleita, smuiku, violončele, arfa, akordeonu arba vargonais. Pažins muzikinį raštą. Įgaus solinio dainavimo įgūdžių.

Priėmimas vyksta į:

• ankstyvojo muzikinio ugdymo klasę – 4-6 metų amž.

• I-ąją klasę – nuo 7-8 metų amž.

KUR ATVYKTI: priėmimas vyks Kauno sakralinės muzikos mokykloje, M. Valančiaus g. 8, Kaunas

Šiuo metu jau yra priimti 35 nauji mokiniai, šiais mokslo metais mokykloje leista mokinių skaičius didinti iki 220, tad dar yra laisvų vietų.

Papildomas priėmimas vyks prieš mokslo metų pradžią – nuo rugpjūčio 15 d. iki spalio 1 d.

REIKALINGI DOKUMENTAI:

• sveikatos pažyma,

• gimimo liudijimo kopija,

• 1 paso nuotrauka,

• lankantys mokyklas, pristato pažymą iš mokyklos.

 

Mėnesio mokestis  – 11,58 €. Socialiai remtini vaikai nuo mokesčio atleidžiami.

 

Daugiau informacijos:

Tel. (8 37) 425 741

El. paštu: info@cantoresdavid.lt

Tinklapyje: www.cantoresdavid.lt

REGISTRACIJA PRIĖMIMĄ