Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Tel. (8 37) 425 741 

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Raštinės darbo laikas: darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8 iki 21 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

įkurta 1991
m. vasario 4 d. chorų „Pastoralė“ ir „Giesmė“ vadovių – Nijolės Jautakienės ir
Salvinijos Jautakaitės-Hargreaves – iniciatyva.

Tai chorinio dainavimo
mokykla, kurioje be dainavimo dar mokoma groti ir akordeonu, fleita, arfa,
fortepijonu, kanklėmis, smuiku bei vargonais. Mokyklos credo: „Per muziką – į
Dievą“. Juo vadovaudamasi mokykla stengiasi padėti jauniems žmonėms atrasti
kultūros ir dvasinių vertybių svarbą.

Nuo pat įsisteigimo
mokykloje veikė 4 chorai: „Pastoralė“, „Giesmė“, jaunių ir jaunučių. Kiekvieną
sekmadienį chorai giesmėmis puošė Šv. Mišias Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo
arkikatedroje bazilikoje, daug koncertavo, dalyvavo įvairiuose muzikiniuose projektuose,
Kauno miesto renginiuose, dainų šventėse. Ypač aktyvią koncertinę veiklą
puoselėjo chorai „Pastoralė“ ir „Giesmė“. Jie aplankė daugybę pasaulio šalių:
koncertavo buvusioje Jugoslavijoje, Portugalijoje, Čekijoje, Estijoje,
Rusijoje, Vokietijoje ir Austrijoje, Anglijoje, Norvegijoje, Italijoje,
Prancūzijoje (Lurdo šventovėje); 6 savaičių kelionėje po JAV ir Kanadą surengė
26 koncertus bažnyčiose ir koncertų salėse.

2008 m. Kauno sakralinės
muzikos mokyklos choras „Giesmė“ (vadovė – Salvinija Jautakaitė-Hargreaves) buvo
apdovanotas Lietuvos liaudies kultūros centro (dabar – Lietuvos nacionalinis
kultūros centras) aukščiausiu mėgėjų meno apdovanojimu „Aukso paukštė“.

 2016 m. vasario 26 d.
ilgametę, net 25-erius metus sėkmingai Kauno sakralinės muzikos mokyklai
vadovavusią jos įkūrėją ir direktorę Nijolę Jautakienę keitė naujas mokyklos
direktorius, sakralinės muzikos magistras, teologijos mokslų daktaras kun.
Vilius Sikorskas.

 Naujasis vadovas subūrė
naują administracijos komandą, pradėjo mokyklos reformą. Nuo 2016 m. rugsėjo
mėnesio Kauno sakralinėje muzikos mokykloje mokosi 200 moksleivių (didžiausias
besimokančiųjų skaičius per paskutiniuosius mokyklos gyvavimo metus), susibūrusių į keturis chorus:
„Pueri I“, „Pueri II“, „Juniores“ ir „Seniores“ bei instrumentinį ansamblį,
sudarytą iš atskirais instrumentais grojančiųjų grupių. Mokykloje taip pat
kuriama „Improvises“ giesmininkų grupė „Neklaužados“. Pastarieji mėgsta
lengvąją muziką ir laisvalaikiu nori giedoti pritariant gitaromis, elektriniais
vargonais bei kitais jų skonį atliepiančiais instrumentais. Visi chorai kartu su
instrumentiniais ansambliais formuoja vieną jungtinį koncertinį Kauno
sakralinės mokyklos chorą „Cantores David“ („Dovydo giesmininkai“), kurio
pavadinimą 2017 m. sausio 6 d. įteisino ir nauji mokyklos nuostatai.

Kodėl Dovydo giesmininkai? Dovydo
giesmininkai – iš lot. k.
.
Karalius Dovydas yra istorinis asmuo, gyvenęs 1010–970 m. prieš. Kr. – karalius,
suvienijęs žydų tautą. Jis religinės poezijos pradininkas (laikomas 150 Psalmių autoriumi, kurios šiandien jungia pagrindines viso
pasaulio religijas – judėjus, islamo išpažinėjus ir visus krikščionis),
liturginio kulto, kuris yra visos Vakarų Europos krikščioniškos kultūros
lopšys, steigėjas.

Taigi pavadinimas „Cantores
David“ yra aiški ir lengvai atpažįstama nuoroda į mokyklos muzikinį
specifiškumą, jis puikiai dera visų Lietuvos chorinių muzikos mokyklų bei
tarptautiniame kontekste.

 Mažiausieji Kauno sakralinės
muzikos mokyklos bendruomenės nariai (5–6 metų) lanko ankstyvojo muzikinio
ugdymo grupę „Puerili“, („Ankstyvukai“), kur klojami chorinio dainavimo pagrindai,
kad vėliau vaikai sėkmingai integruotųsi į bendrą mokyklos chorą „Cantores
David“.

2016 m. rudenį choro „Cantores David“ merginų grupė „Juniores” turėjo
koncertinę kelionę į Italiją, Abruzzo regioną, Sulmonos vyskupiją. Merginos
giedojo Šv. Mišiose Campo di Giove miestelyje bei surengė koncertą Sulmonos
miesto katedroje.

2016 m. „Juniores“ taip pat turėjo galimybę dalyvauti šiuolaikinės
sakralinės muzikos ciklų koncertuose „Gailestingumo jubiliejaus muzika“. Grupė
koncertavo Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje, Vilniaus Šv.
vyskupo Stanislovo ir Šv. Vladislavo arkikatedroje bazilikoje, Kauno Šv.
Apaštalų Petro ir Povilo bazilikoje su nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos
choru, Vilniaus choru „Aidija”, Vilniaus Arkikatedros bazilikos jaunimo choru. 

 Kauno sakralinės muzikos
mokyklos chorai atlieka platų užsienio ir lietuvių kompozitorių sakralinės,
klasikinės bei šiuolaikinės muzikos kūrinių, taip pat harmonizuotų lietuvių
liaudies dainų repertuarą.

2018 metais įsteigtas styginių instrumentų skyrius.