Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Tel. (8 37) 425 741 

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Raštinės darbo laikas: darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8 iki 21 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Kauno sakralinės muzikos mokykla yra formalųjį švietimą papildanti ugdymo institucija, chorinio dainavimo mokykla, veiklos prioritetais laikanti sakralinio meno sklaidą bei krikščioniškos moralės principais grįstą auklėjimą.

Sakralinės muzikos mokykloje vykdomos ugdymo programos:

Formalųjį švietimą papildantis ugdymas:

  • Pradinio muzikinio ugdymo programa – formalizuota ketverių metų (1-4 klasės), nuo 2013m.- trijų metų (1-3 klasės) muzikinio ugdymo programa.
  • Pagrindinio muzikinio ugdymo programa – formalizuota ketverių metų (5-8 klasės) muzikinio ugdymo programa, kurią tęsia pradinio muzikinio ugdymo programą baigę mokiniai. Programą baigus ir sėkmingai išlaikius mokyklinius baigiamuosius egzaminus, išduodami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos PVU  pažymėjimai.
  • Išplėstinio muzikinio ugdymo programa – formalizuota ketverių metų muzikinio ugdymo programa (9-12 klasės), taikytina gabiausiems mokiniams, kurie pagrindinio muzikinio ugdymo programą baigė labai gerais pažymiais (9-10); ją baigus išduodami mokyklos pažymėjimai. Tai sudaro apie 30% pagrindinio muzikinio ugdymo programą baigusių mokinių. Kitiems mokiniams sudaroma galimybė ugdytis atskirose choro „Cantores David” grupėse.

Neformalus ugdymas:

  • Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa– formalizuota vienerių arba dvejų metų muzikinio ugdymo programa, pritaikyta ikimokyklinio amžiaus vaikams.
  • Ugdymas meno kolektyvuose - choristai dainuojantys chore „Cantores David” daugiau nei keturi metai.
  • Choristai, tai choro „Cantores David” dalyviai, dainuojantys choro grupėse daugiau nei keturi metai, taip pat taikytina mokiniams, anksčiau muzikos nesimokiusiems arba nebaigusiems pradinio muzikinio ugdymo programos, norintiems dainuoti viename iš mokyklos chorų.
No items found.