Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
2019-2020 m.m. pamokų tvarkaraštis
Pamokų tvarkaraštis Kauno sakralinės muzikos mokykloje (M. Valančiaus g. 8)
14.05–14.50
14.55–15.40
15.45–16.30
16.45–17.30
17.35–18.20
18.25–19.10
Pirmadienis
Choras
Choras
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Choras
Choras
Penktadienis
14.05–14.50
14.55–15.40
15.45–16.30
16.45–17.30
17.35–18.20
18.25–19.10
Pirmadienis
Improvises
Antradienis
Solfedžio II gr.
Solfedžio I gr.
Choras II gr.
Choras II gr.
Choras I gr.
Choras I gr.
Trečiadienis
Improvises
Ketvirtadienis
Solfedžio I gr.
Tikyba I gr.
Jungtinis choras
Jungtinis choras
Solfedžio II gr.
Penktadienis
14.05–14.50
14.55–15.40
15.45–16.30
16.45–17.30
17.35–18.20
18.25–19.10
Pirmadienis
Improvises
Antradienis
Tikyba I gr.
Solfedžio I gr.
Choras I gr.
Choras I gr.
Trečiadienis
Choras II gr.
Solfedžio II gr.
Choras II gr.
Improvises
Ketvirtadienis
Solfedžio I gr.
Jungtinis choras
Jungtinis choras
Tikyba I gr.
Solfedžio II gr.
Penktadienis
14.05–14.50
14.55–15.40
15.45–16.30
16.45–17.30
17.35–18.20
18.25–19.10
Pirmadienis
Solfedžio I gr.
Solfedžio I gr.
Choras S1, S2
Improvises
Antradienis
Trečiadienis
Tikyba
Choras S1, S2
Jungtinis choras
Improvises
Ketvirtadienis
Solfedžio II gr.
Solfedžio II gr.
Jungtinis choras
Jungtinis choras
Penktadienis
14.05–14.50
14.55–15.40
15.45–16.30
16.45–17.30
17.35–18.20
18.25–19.10
Pirmadienis
Tikyba I gr.
Choras S1, S2
Solfedžio I gr.
Solfedžio I gr.
Antradienis
Trečiadienis
Solfedžio II gr.
Solfedžio II gr.
Choras S1, S2
Jungtinis choras
Improvises
Ketvirtadienis
Jungtinis choras
Jungtinis choras
Tikyba II gr.
Penktadienis
14.05–14.50
14.55–15.40
15.45–16.30
16.45–17.30
17.35–18.20
18.25–19.10
Pirmadienis
Tikyba
Choras (sopranai)
Solfedis (altai)
Choras (sopranai)
Solfedis (altai)
Grigalinis gied.
Improvises
Antradienis
Trečiadienis
Choras (altai)
Choras (altai)
Improvises
Ketvirtadienis
Solfedis (sopranai)
Jungtinis choras
Jungtinis choras
Jungtinis choras
Solfedis (sopranai)
Penktadienis
14.05–14.50
14.55–15.40
15.45–16.30
16.45–17.30
17.35–18.20
18.25–19.10
Pirmadienis
Choras (sopranai)
Choras (sopranai)
Improvises
Antradienis
Solfedis (altai)
Solfedis (altai)
Muzikos istorija
Solfedis (sopranai)
Solfedis (sopranai)
Trečiadienis
Choras (altai)
Choras (altai)
Improvises
Ketvirtadienis
Jungtinis choras
Jungtinis choras
Jungtinis choras
Tikyba
Penktadienis
14.05–14.50
14.55–15.40
15.45–16.30
16.45–17.30
17.35–18.20
18.25–19.10
Pirmadienis
Choras (sopranai)
Choras (sopranai)
Improvises
Antradienis
Trečiadienis
Choras (altai)
Choras (altai)
Improvises
Ketvirtadienis
Jungtinis choras
Jungtinis choras
Jungtinis choras
Tikyba
Penktadienis
Solfedis
Solfedis
Muzikos istorija
14.05–14.50
14.55–15.40
15.45–16.30
16.45–17.30
17.35–18.20
18.25–19.10
Pirmadienis
Choras (sopranai)
Choras (sopranai)
Antradienis
Trečiadienis
Choras (altai)
Choras (altai)
Ketvirtadienis
Jungtinis choras
Jungtinis choras
Jungtinis choras
Tikyba
Penktadienis
Muzikos istorija
Solfedis
Solfedis
14.05–14.50
14.55–15.40
15.45–16.30
16.45–17.30
17.35–18.20
18.25–19.10
Pirmadienis
Choras (sopranai)
Choras (sopranai)
Antradienis
Trečiadienis
Choras (altai)
Choras (altai)
Improvises
Ketvirtadienis
Jungtinis choras
Jungtinis choras
Jungtinis choras
Penktadienis