Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
2018-2019 m.m. pamokų tvarkaraštis
Kauno sakralinės muzikos mokyklos pamokų tvarkaraštis Jono Pauliaus II-ojo gimnazijoje
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis
12:00-12:45
12:50-13:35
13:40-14:25
14:30-15:15
15:20-16:05
16:10-16:55
Didžiosios mokyklos
III e kl.
Didžiosios mokyklos
III e kl.
Koplyčia
Choras (2 kl., tikybos kab.)
Solfedžio (1 kl.)
Solfedžio (2 kl.)
Choras (1 kl.)
Bendras choras
Solfedžio (2 kl.)
Solfedžio (1 kl.)
Choras (3-4 kl.)
Bendras choras
Choras (2 kl.)
Choras (1 kl.)
Choras (3-4 kl.)
Solfedžio (3-4 kl.)
Solfedžio (3-4 kl.)
12.00-12.45
12.50-13.35
13.40-14.25
14.30-15.15
15.20-16.05
16.10-16.55
Pirmadienis

Didžiosios mokyklos
III e kab.
Solfedžio (1 kl.)
Solfedžio (2 kl.)
Choras (2 kl.)
Solfedžio (3-4 kl.)
Solfedžio (3-4 kl.)
Antradienis
Trečiadienis
Didžiosios mokyklos
III e kab.
Koplyčia
Choras (1 kl.)
Solfedžio (2 kl.)
Choras (3-4 kl.)
Solfedžio (1 kl.)
Choras (1 kl.)
Ketvirtadienis
Penktadienis

Pradinės mokyklos salė
Choras (2 kl., tikybos kab.)
Bendras choras
Bendras choras
Choras (3-4 kl.)