Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Svarbi informacija dėl ugdymo proceso sustabdymo

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstramaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. V- 337 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019-2020- ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo pakeitimu“:

I n f o r m u o j u, jog Kauno sakralinės muzikos mokykloje nuo 2020 m. kovo 13 d. iki 2020 m. kovo 27 d. privalomai stabdoma ugdymo proceso veikla, pasinaudojant atkeltomis pavasario (Velykų) atostogomis (2020 m. kovo 16 d. – kovo 27 d.).


Direktorius Vilius Sikorskas

Ministro įsakymas