Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Priėmimas naujiems mokslo metams

Prašymai mokytis Kauno sakralinėje muzikos mokykloje priimami el. paštu info@cantoresdavid.lt.

Ugdymo programos: ankstyvasis ugdymas (nuo 5 metų amžiaus), pradinis ugdymas (1-4 kl.), pagrindinis ugdymas (5-8 kl.), išplėstinis ugdymas, mėgėjų ugdymas.

Greta chorinio dainavimo, vyksta solfedžio, muzikos istorijos, solinio dainavimo, grigalinio giedojimo, tikybos pamokos, taip pat privaloma pasirinkti bent vieną muzikos instrumentą.

Pasirenkami instrumentai: fortepijonas, vargonai, smuikas, violončelė, kanklės, arfa, akordeonas, fleita, saksofonas.

Daugiau informacijos ieškokite čia.