Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Kauno sakralinės muzikos mokykla ieško mokytojo!

Pareigybės lygis: A2                          

Darbo vieta: Kauno sakralinės muzikos mokykla, M. Valančiaus g.8, Kaunas

Reikalavimai: pretendentas turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtintus  kvalifikacinius reikalavimus.

Funkcijos: muzikos, neformaliojo švietimo mokytojas.

Darbo užmokestis: pareiginės algos koeficientas - vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo (toliau – Įstatymas) Nr. XIII-198, 1, 2, 3, 4, 5 priedų pakeitimo įstatymu. Koeficientas nustatomas, atsižvelgiant į pretendento   pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir darbo krūvį. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 8,11 iki 11,39 baziniais dydžiais.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
   - Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
   - Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
   - Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
   - Gyvenimo aprašymas.
   - Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.
   - Pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.

Dokumentų priėmimo vieta: dokumentai teikiami el. paštu: info@cantoresdavid.lt

Atrankos būdas: pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje pretendentai informuojami telefonu.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: el. paštu info@cantoresdavid.lt,  tel. +3706 7385 589

Dokumentų priėmimo terminas: iki 2023-09-15.