Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|

Žilvinas Zigmantas Tarvydas

Dirigavimas, koncertmeisteris, muzikos istorija (klasikinis periodas)

CredoViskas šiame pasaulyje yra reliatyvu, todėl visada svarbiausia įsigilinti ir pažvelgti kito žmogaus akimis.

VDU Muzikos akademijoje esu baigęs muzikos pedagogikos bakalaurą ir čia studijuoju chorinį dirigavimą.

Kad būsiu muzikas, apsisprendžiau dar mokydamasis J. Naujalio muzikos gimnazijoje, chorinio dirigavimo specialybė man patiko ir sekėsi. Visada stengiuosi, kad mano pasirinktos specialybės žinios nebūtų vien tik teorinės, todėl besimokydamas J. Naujalio muzikos gimnazijoje įkūriau chorinį ansamblį. Visą abitūros laikotarpį taip pat dainavau R. Daugėlos chore „Cantate Domino“.

Baigęs gimnaziją buvau įstojęs į LMTA chorinio dirigavimo specialybę, tačiau studijos manęs netenkino, kaip ir miestas, kuriame studijavau, todėl studijas mečiau ir po 2 metų pertraukos įstojau į VDU Muzikos akademijos muzikos pedagogikos specialybę su perspektyva vėliau rinktis chorinio dirigavimo magistro studijas. Siekdamas praplėsti savo, kaip choro dirigento, patirtį, nuo 2011 iki 2012 metų dirbau Kauno valstybiniame muzikiniame teatre choro dainininku – patirtis buvo neįkainojama ir suteikė man daug žinių tiek vokalinėje, tiek ir chorinėje srityse. Sujungęs patirtis iš mokslo įstaigų ir teatro, kuriame tuo metu dirbau, įkūriau projektą „Jauna Opera“, kurio tikslas yra suteikti galimybę menų studijų studentams parodyti savo gebėjimus visuomenei. Taip pat 2013–2014 m. su kolege buvome įkūrę vaikų estrados chorą, su kuriuo atlikome kelis koncertus, tuo pat metu mokiau vaikus groti gitara. 2015 m. vasaros atostogų metu per Erasmus mainų programą buvau išvykęs į Ispaniją atlikti praktikos – dirbau vietiniame kultūros centre: vedžiau choro repeticijas, vokalo pamokas suaugusiems ir atskirai vaikams, taip pat muzikos teorijos ir gitaros pamokas.

Senas mano hobis – kompiuterinė muzikos kūryba, per 10 metų patirtį aprėpusi daugelį įmanomų kompiuterinės muzikos kūrybos sričių. Šie gebėjimai visada gelbsti įvairiose muzikinėse veiklose – ne vieną kartą savo praktikos metu teko suvesti natas ar gitaros tabulatūrą, tai man suteikė laisvę sunkesnius kūrinius pritaikyti pagal savo poreikius.

Taip pat mėgstu sportuoti. Žiemą, kai yra laiko, einu į sporto centrą. Tačiau mėgstamiausia sporto šaka yra bėgiojimas, deja, tai galiu daryti tik vasarą.

Muzika jau nuo 4 metų yra neatsiejama mano gyvenimo dalis, per visą mokymosi, studijų ir saviugdos laikotarpį įgijau pakankamai patirties, todėl esu įsitikinęs, jog galiu vesti visavertes pamokas.

Mano mokomi dalykai – choras, solinis dainavimas, solfedis.