Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Tel. (8 37) 425 741 

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Raštinės darbo laikas: darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8 iki 21 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Mgr.

Tautvydas Juozas Tamulaitis

Koncertmeisteris

CredoMuzika tai visas mano gyvenimas, kad ir kaip stengčiausi nuo jos pabėgti, prie jos vis grįžti ir grįžti.

J. Naujalio muzikos gimnazijoje mokiausi fortepijono klasėje pas mok. R. Krepštienę, vėliau – kontraboso klasėje.

2004 m. su pagyrimu baigiau Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklą „Varpelis“, esu IX absolventų laidos mokslo pirmūnas. Be chorinio dainavimo mokykloje „Varpelis“ mokiausi chorinio dirigavimo ir groti vargonais (mok. R. Martinkėnas), gitara (mok. L. Pečiūra), džiazo fortepijonu (mok. S. Gudas). Dalyvavau koncertinėse kelionėse į Ispaniją, Vokietiją, Olandiją, kur tapome laureatais.

2003 m. dalyvavau Jaunojo dirigento konkurse Antano Budriūno 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

2003 m. dalyvavau IV vaikų džiazo muzikos festivalyje.

2012 m. baigiau Kauno 1-mos muzikos mokyklos fortepijono klasę (mok. D. M. Kugevičienė).

2014 m. Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijoje baigiau pedagogikos studijų krypties bendrosios muzikos didaktikos studijų programą ir įgijau meno pedagogikos bakalauro laipsnį bei pedagogikos kvalifikaciją.

2016 m.  ten pat baigiau muzikos studijų krypties atlikimo meno (specializacija – choro dirigavimas, prof. P. Bingelis) studijų programą ir įgijau Muzikos magistro laipsnį.

Nuo 2016 m. Vytauto Didžiojo universiteto Muziko akademijoje studijuoju džiazo fortepijoną.

Nuo 2016 m. dirbu Kauno sakralinėje muzikos mokykloje. Aktyviai dalyvauju Kauno miesto muzikiniame gyvenime – įvairiuose koncertuose, renginiuose, festivaliuose, projektuose.

2017 m. Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijoje dalyvavau džiazo muzikos atlikėjo Augusto Barono (Amsterdamas, Olandija) meistriškumo kursuose „Ritmas ir interakcija džiazo muzikos atlikime“.