Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|

Laurynas Viliušis

Choro vadovas, solfedis

2016 m. baigiau J. Gruodžio konservatorijoje klasikinį vokalą bei gretutinai chorinį dirigavimą. 2015-2016 m. dainavau ansamblyje  „Acusto“. 2016 m. pradėjau dirbti valstybiniame chore „Vilnius“. Tais pačiais metais perėjau į Kauno valstybinį chorą, kuriame dirbu iki šiol. 2017 m. įsidarbinau Marijampolės chore „Suvalkija“ chormeisteriu ir „Česlovo Sasnausko“ choro dainininku.