Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|

Irena Rimkevičienė

Mokytoja metodininkė
Choro vadovė

1976 m. baigiau Kauno. J. Gruodžio aukštesniąją muzikos mokyklą ir įgijau choro dirigento ir muzikos mokytojos vidurinėje mokykloje kvalifikaciją. Tais pačiais metais įstojau į Valstybinę konservatoriją (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija) ir įgijau choro dirigento ir chorinių disciplinų dėstytojo kvalifikaciją. 1989 m. baigiau Teologijos bei katechetikos studijas bei įgijau katalikų tikybos mokytojos vidurinėse ir aukštosiose mokyklose kvalifikaciją.

Nuo 1994 m . dirbu Kauno sakralinės muzikos mokykloje muzikos mokytoja.

1997 m. suteikta vyresn. muzikos (choro) mokytojo kvalifikacinė kategorija.

1998-2000 m. gilinau muzikines žinias Košalino Muzikos Akademijoje (Lenkija).

2002 m. suteikta muzikos (choro) mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.