Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|

Komisijos nariai

Vidmantas Riškus

VIDMANTAS RIŠKUS - Lietuvos kariuomenės orkestro klarnetų grupės koncertmeisteris, ansamblio „Vilniaus klarnetai“ narys, Vilniaus savivaldybės Grigiškių meno mokyklos meno vadovas, pučiamųjų orkestro vadovas, orkestro metodinės grupės pirmininkas, klarneto ir saksofono mokytojas metodininkas.

Groti klarnetu pradėjo Telšių muzikos mokykloje, mokytojo S. Pikioto klasėje, studijavo Vilniaus J. Tallat- Kelpšos konservatorijoje, dėst. A. Pupkevičiaus klarneto klasėje.

2001 metais įgijo Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, meno magistro kvalifikaciją prof. A. Budrio klasėje.

V. Riškus - daugelio respublikinių konkursų laureatas.

Dalyvavo meistriškumo pamokose pas žinomus klarnetininkus: N. Baldeyrou, E. Vanoosthuyse ir kitus.

Plati pedagoginė veikla: LMTA, Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje, Vilniaus savivaldybės Grigiškių meno mokykloje.

Puikūs ugdytinių pasiekimai tarptautiniuose, respublikiniuose konkursuose ir festivaliuose.

Vilniaus savivaldybės Grigiškių meno mokyklos pučiamųjų orkestras laimėjo Lietuvos nacionalinės kultūros centro įsteigtą apdovanojimą geriausiems mėgėjų meno kolektyvams ir jų vadovams „Aukso paukštė“ nominacijoje „Ryškiausia Lietuvos žvaigždė“. Taip pat orkestras aktyviai dalyvauja Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionatuose. Gastrolių maršrutai nusidriekę į Vokietiją, Lenkiją, Latviją.

VIDMANTAS RIŠKUS is a concertmeister of the clarinet group of the Lithuanian Armed Forces Orchestra. He is a member of Vilnius Clarinet ensemble, the art director of Vilnius municipality Grikiškės School of Arts, the head of the wind orchestra, and the leader of the methodical orchestral group. V. Riškus is a teacher methodologist of clarinet and saxophone.

He started playing the clarinet in Telšiai music school in the class of S. Pikiotas. From 1991 to 1995 studied in J. Talllat-Kelpša conservatory (Vilnius) in the clarinet class of A. Pupkevičius.

He obtained a master’s degree (by professor A. Budrys) at the Lithuanian Academy of Music and Theater in 2001.

V. Riškus is a laureate of multiple republican competitions. His tour directions reach Germany, Poland, Latvia.

He participated in skill mastering lessons from well-known clarinettists: N. Baldeyrou, E. Vanoosthuyse, etc.

V. Riškus has a wide range of pedagogical activities. He works at LMTA, National M. K. Čiurlionis School of Art, and Vilnius municipality Grikiškės School of Art.

His students show great achievements in international, and republican competitions and festivals.

Wind orchestra of Vilnius municipality Grikiškės School of Art has received an “Aukso puokštė” award for the best amateur art collectives and their leaders in the “Ryškiausia Lietuvos žvaigždė” nomination. The award was established by Lithuanian National Culture Centre. The orchestra is also actively participating in Lithuanian wind orchestra competitions.