Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|

Komisijos nariai

Nomeda Vilkanauskaitė-Kukulskienė‍

Vytauto Didžiojo Universiteto Muzikos akademijos Dainavimo katedros docentė.

Kauno Valstybinio muzikinio teatro solistė (sopranas).

Dainavimo mokytoja ekspertė.

2021 m. išrinkta Metų mokytoja. 

2021m . Projekto „Metų kaunietė 2021“ finalininkė.

1997 m. suteikta LR Kultūros ministerijos stipendija.

Nuo 1996 m. yra Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė, sukūrusi daug pagrindinių vaidmenų įvairiose operose ir operetėse, miuzikluose (34 vaidmenys).

Už Madalenos vaidmenį U. Giordano operoje „Andre Šenje“ apdovanota „Fortūnos“ statulėle. 

Lietuvos teatro sąjungos Kauno skyriaus „Fortūna 2003“ apdovanojimas ir diplomas už Andželės vaidmenį operetėje „Grafas Liuksenburgas“. 

2006 m. apdovanota Kauno valstybinio muzikinio teatro „Orfėjas“ statulėle.

2006 m. LR kultūros ministro Vladimiro Prudnikovo padėkos raštas už kūrybinę veiklą Kauno valstybiniame muzikiniame teatre.

Dalyvavo Pažaislio muzikos, Tomo Mano, E. Grieg ir K. M. Čiurlionio, „Operetė Kauno pilyje“ festivaliuose. Gastroliavo įvairiose šalyse – Danijoje, Austrijoje, Italijoje, Olandijoje, įrašė daug kūrinių Lietuvos radijo fondams.

Pedagogė parengė begalę solistų ir choro dainininkų, kurie sėkmingai tęsia profesinę karjerą Kauno valstybiniame muzikiniame teatre, Kauno valstybiniame chore ir kituose muzikos kolektyvuose.

Pedagogė yra Lietuvos ir tarptautinių konkursų vertinimo komisijų narė ir pirmininkė.

Associate Professor, Department of Singing, Academy of Music, Vytautas Magnus University.

Soloist of Kaunas State Musical Theater (soprano)

Singing teacher expert.

2021 elected Teacher of the Year.

2021 Finalist of the project "Kaunas Woman of the Year 2021".

1997 awarded a scholarship from the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania.

Since 1996 is a soloist of Kaunas State Musical Theater, who has created many main roles in various operas and operettas, musicals (34 roles).

He was awarded the Fortune Statue for the role of Maddalen in Giordano's opera “Andre Shenje”.

Award and diploma of the Lithuanian Theater Union Kaunas branch "Fortune 2003" for the role of Angela in the operetta “Der Graf von Luxemburg".

2006 awarded a statuette of Kaunas State Musical Theater "Orpheus".

2006 Letter of thanks from the Minister of Culture of the Republic of Lithuania Vladimir Prudnikov for his creative activity at Kaunas State Musical Theater.

Participated in Pažaislis music, Tomas Mano, E. Grieg and K. M. Čiurlionis, "Operetta in Kaunas Castle" festivals. He has toured in various countries - Denmark, Austria, Italy, the Netherlands, recorded many works for Lithuanian radio foundations.

The teacher has trained countless soloists and choir singers who are successfully pursuing a professional career at Kaunas State Musical Theater, Kaunas State Choir and other music groups.

The teacher is a member and chairwoman of Lithuanian and international competition evaluation commissions.