Atmintinė Dainų šventė 2018Saugumo reikalavimai kelionės metuFestivalio MARIJA MOTINA MUS 2018 nuostatai PDFFestivalio MARIJA MOTINA MUS 2019 nuostatai PDFKauno savivaldybės adm. direktoriaus įsakymasKSMM direktoriaus įsakymas

Teisės aktai

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija PDF
Muzikos mokyklų programiniai reikalavimaiLR Švietimo įstatymasKatalikiškųjų mokyklų mokytojų etikos kodeksasKatalikiškojo ugdymo ir katalikiškųjų mokyklų Lietuvoje koncepcijaPedagogų etikos kodeksas

Mokyklos dokumentai

Ugdymo planas (2017-2018 m. m.)
KSMM strateginis planas 2016-2018KSMM mokinių elgesio taisyklėsKauno sakralinės muzikos mokyklos nuostatai 2016 m.Ugdymo planas (2016 -2017 m.m.)Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2018Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2018Darbo tvarkos taisyklės2019 m. Veiklos planas2018-2019 metu ugdymo planas2019-2021 strateginis planas2020 m. veiklos planas2019-2020 m.m. ugdymo planas

Finansinės ataskaitos

2019 m. finansinės būklės ataskaita II ketv.
2018 m. finansinėss būklės ataskait III ketv.
2018 m. finansinėss būklės ataskait II ketv.
2018 m. finansinėss būklės ataskait I ketv.
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys
2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Biudžeto ataskaitos

2019 m. Biudzeto islaidu samatos vykdymo ataskaitos II ketvirtis
2018 m. Biudzeto islaidu samatos vykdymo ataskaitos_2018 m. III ketvirtis
2018 m. Biudzeto islaidu samatos vykdymo ataskaitos_2018 m. II ketvirtis
2018 m. Biudzeto islaidu samatos vykdymo ataskaitos_2018 m. I ketvirtis
2017 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita2015 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (1 dalis)2015 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2 dalis)

Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų planas 2015
Viešųjų pirkimų planas 2016
Viešųjų pirkimų žurnalas 2016
Viešųjų pirkimų planas 2017
Viešųjų pirkimų žurnalas 2017
Viešųjų pirkimų planas 2018
Viešųjų pirkimų planas 2019
Viešųjų pirkimų planas 2020

Darbo užmokestis

Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2017 m. II ketv.
Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2018 m. I ketv.
Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2017 m.
Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2018 m.
KAUNO SAKRALINĖS MUZIKOSMOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 2021

Mokestis už mokslą

MOKESČIO UŽ FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ IR NEFORMALŲJĮ VAIKŲ BEI SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMĄ MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
ATLYGINIMO UŽ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TEIKIAMĄ FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ IR NEFORMALŲJĮ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMĄ DYDIS

Kita

Laudate Pueri 2019 nuostatai
2018 m. vadovo veiklos ataskaita
2019 m. vadovo veiklos ataskaita
NEFORMALIOJO UGDYMO VEIKLOS MOKINIŲ ŽIEMOS ATOSTOGŲ METU 2019 m.
Neformalaus švietimo mokyklų programos mokinių atostogų metu 2019
Ugdytinių priėmimo į neformaliojo švietimo įstaigas tvarkos aprašas
Kaunas Sonorum nuostatai
Styginių instrumentų grafikas
Giedojimo tarnystės grafikas 2020 sausis - gegužė
Tinklapio naudojimosi taisyklės ir privatumo politika
LAUDATE PUERI 2020 GENERAL PROVISIONS (EN)
LAUDATE PUERI 2020 NUOSTATAI (LT)
1,2 % GPM paramos pildymo instrukcija
Ministro įsakymas dėl ugdymo proceso sustabdymo
ĮSAKYMAS DĖL KAUNO SAKRALINĖS MUZIKOS MOKYKLOS PASLAUGŲ TEIKIMO
SKAMBANTI MOKYKLA 2020
Laudate Pueri 2021 vokalistų konkurso nuostatai PDF LT
Laudate Pueri 2021 vokalistų konkurso nuostatai PDF EN
Laudate Pueri 2021 vokalistų konkurso nuostatai PDF RU
Laudate Pueri 2021 vokalistų konkurso paraiška DOC LT
Laudate Pueri 2021 vokalistų konkurso paraiška DOC EN
Laudate Pueri 2021 vokalistų konkurso paraiška DOC RU
Laudate Pueri 2021 SUZUKI liet
Laudate Pueri 2021 SUZUKI angl
Laudate Pueri 2021 vokalas konkurso rezultataiLaudate Pueri 2022 m. nuostatai lietuvių k.
Laudate Pueri 2022 m. nuostatai anglų k.
Laudate Pueri 2022 m. nuostatai rusų k.
Laudate Pueri 2022 m. dalyvio paraiska. liet. k.
Laudate Pueri 2022 m. dalyvio paraiska. angl. k.
Laudate Pueri 2022 m. dalyvio paraiska. rusų. k.

Naujos ataskaitos 2018-2019

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas Sakralinė 2019 m. III ketv.
Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas Sakralinė 2019 m. IV ketv.
Finansinės būklės ataskaita 2019 m. I ketv.
Finansinės būklės ataskaita Sakralinė 2019 m. III ketv.
Finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas 2019 m. I ketv.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019 m. III ketv.
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2019 m. III ketv.
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI, ATASKAITA (Forma Nr. 1) - 2019 m. IV ketv.
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI, ATASKAITA 2019 m. III ketv.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019 m. IV ketv.
BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS 2019 m. metinė
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2019 METŲ III KETVIRTĮ
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2019 m. IV ketv.
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2019 METŲ III KETVIRTĮ
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2019 METŲ I KETVIRTĮ
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2019 METŲ IV KETVIRTĮ
Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. I ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. III ketv.
Tuščia
Tuščia
Tuščia
Tuščia
Tuščia