Atmintinė Dainų šventė 2018Saugumo reikalavimai kelionės metuFestivalio MARIJA MOTINA MUS 2018 nuostatai PDF

Teisės aktai

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija PDF
Muzikos mokyklų programiniai reikalavimaiLR Švietimo įstatymasKatalikiškųjų mokyklų mokytojų etikos kodeksasKatalikiškojo ugdymo ir katalikiškųjų mokyklų Lietuvoje koncepcijaPedagogų etikos kodeksas

Mokyklos dokumentai

Ugdymo planas (2017-2018 m. m.)
KSMM strateginis planas 2016-2018KSMM mokinių elgesio taisyklėsKauno sakralinės muzikos mokyklos nuostatai 2016 m.Ugdymo planas (2016 -2017 m.m.)Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2018Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2018Darbo tvarkos taisyklės

Finansinės ataskaitos

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys
2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Biudžeto ataskaitos

Biudzeto islaidu samatos vykdymo ataskaitos_2018 m. I ketvirtis
2017 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų planas 2015
Viešųjų pirkimų planas 2016
Viešųjų pirkimų žurnalas 2016
Viešųjų pirkimų planas 2017
Viešųjų pirkimų žurnalas 2017
Viešųjų pirkimų planas 2018

Darbo užmokestis

Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2017 m. II ketv.
Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2018 m. I ketv.
Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

Mokestis už mokslą

ATLYGINIMO DYDIS UŽ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMĄ